Online Database - ฐานข้อมูลออนไลน์

รายการฐานข้อมูลออนไลน์ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบอกรับ ตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปัจจุบัน

IGLibrary (iG Publishing)

          ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศรูปแบบออนไลน์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เคมี โพลีเมอร์ อาหาร ฯลฯ จากหลายสำนักพิมพ์ ได้แก่ Momentum Press, Smithers Rapra, Wiley และ Pack Publishing ซึ่งสามารถ Copy, Print หรือ Download ได้ และมี Dictionary สำหรับแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้มากกว่า 40 ภาษา รวมถึง Link ไปยัง Search Engine ต่าง ๆ ได้ มาพร้อมด้วย Application “IGP Reader” สำหรับการยืมหนังสือไปใช้งานได้มากกว่า 14 วัน รองรับทั้งระบบ IOS และ Android พร้อมเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยสืบค้นอื่น ๆ (Tools)

https://portal.igpublish.com/iglibrary/

Momentum Press

          Momentum Press ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 ให้บริการเนื้อหาประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาหลักในด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง เซ็นเซอร์ของยานยนต์และชีวเคมีการแพทย์ โดยมีความมุ่งหมายคือการเข้าถึงผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัย คณาจารย์ด้านการศึกษาและนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมนั้น ๆ

https://portal.igpublish.com/iglibrary/database?dtbs=mp

Smithers Rapra

          Smithers Rapra เป็นสำนักพิมพ์ผู้ให้บริการข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดพิมพ์หนังสือด้านเทคนิคและการตลาดรายใหญ่ ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม อาทิ ยาง พลาสติกและวัสดุคอมโพสิต วิทยาศาสตร์โพลีเมอร์ เทคโนโลยีการประมวลผลในทางปฏิบัติและคุณสมบัติ และเทคนิคการประยุกต์ใช้

https://portal.igpublish.com/iglibrary/database?dtbs=smithersrapra

Wiley

          Wiley อยู่ในธุรกิจสิ่งพิมพ์มานานกว่า 200 ปี จากจุดเริ่มต้นในฐานะโรงพิมพ์ขนาดเล็กที่เปิดในปี 1807 จนกลายเป็นสำนักพิมพ์ผู้ให้บริการชั้นนําด้านเนื้อหาและบริการที่จําเป็นให้กับผู้ใช้งานทั่วโลก วันนี้ Wiley เป็นสำนักพิมพ์ที่อยู่ในระดับแนวหน้า โดยยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการส่งมอบเนื้อหาแบบดิจิทัลและทํางานร่วมกับผู้ใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่า บริการเผยแพร่และความรู้ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของการวิจัย การเรียนรู้และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ โดยครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา

https://portal.igpublish.com/iglibrary/database?dtbs=wiley





Pack Publishing

          Pack Publishing ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 ที่เมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร โดยภารกิจ คือการช่วยให้นําซอฟต์แวร์ไปทํางานในรูปแบบใหม่ ผ่านการส่งมอบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและบริการข้อมูลให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านไอที โดยได้ตีพิมพ์หนังสือและวิดีโอมากกว่า 6,000 ชื่อเรื่อง เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมีความรู้ที่สามารถดําเนินงานได้ในสิ่งที่ต้องการเพื่อให้งานสําเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะหลักในเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ซึ่งได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐจากโครงการ Open Source Project Royalty ที่ช่วยให้เกิดโครงการจํานวนมากมายขึ้น

https://portal.igpublish.com/iglibrary/database?dtbs=packt

Taylor & Francis

          Taylor & Francis eBooks เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฯลฯ ให้กับนักวิจัยและผู้ใช้งานให้สามารถสืบค้น พร้อมทั้งกรองผลการค้นหาตามสาขาวิชา วันที่และปีที่เผยแพร่ได้สะดวกและรวดเร็ว

https://www.taylorfrancis.com

Official Methods of Analysis of AOAC International (AOAC), 2023 (22 Edition)

          The Official Methods of Analysis℠ (OMA) เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมและให้บริการเนื้อหา ข้อมูลเอกสารมาตรฐาน เกี่ยวกับข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านความปลอดภัยและความสมบูรณ์ด้านอาหาร เคมีและจุลชีววิทยาที่ครอบคลุมและเชื่อถือ ได้มากที่สุด พร้อมเทคโนโลยีและการสืบค้นบน Platform “Oxford Academic”

https://academic.oup.com/aoac-publications/book/45491

The United State of Pharmacopeia– National Formulary (USP-NF)

          USP เป็นองค์กรอิสระทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ผ่านการทํางานที่เสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก เพื่อให้เกิดประโยชน์และการพึ่งพาได้เกี่ยวกับข้อมูลด้านยาและสุขภาพ ด้วยวิธีการคุณภาพและมาตรฐานเข้มงวดที่ตั้งไว้ พร้อมเทคโนโลยีและการสืบค้น บน Platform “United State of Pharmacopeia (USP)”

          ** Login ด้วย User ID. & Password ติดต่อห้องสมุด

https://www.usp.org

Food Chemical Codex (FCC)

          แพลตฟอร์มที่รวบรวมและให้บริการเนื้อหา ข้อมูลเอกสารมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ครอบคลุมเนื้อหาด้านคุณภาพและความบริสุทธิ์ของส่วนผสมอาหารที่ซื้อและขาย ช่วยให้เกิดการรับรองความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทานด้านส่วนผสมอาหารโดยรวม ช่วยอธิบายความบริสุทธิ์และคุณภาพของส่วนผสมได้ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ พร้อมเทคโนโลยีและการสืบค้น บน Platform “ Food Chemical Codex (FCC) ”

          ** Login ด้วย User ID. & Password ติดต่อห้องสมุด

https://foodchemicalscodex.org

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300