วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสารต้านอนุมูลอิสระจากผักพื้นบ้าน ผลไม้และวัสดุเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ = research and development of healthy food products containing natural antioxidants from Thai local vegetables and specific substances from fruit industries / Prapaipat Klungsupya...[et al.]

Contributor(s): Arunpairojana, Vullapa | Khayungarnnawee, Amonrat | Kheuynok, Vichein | Klungsupya, Prapaipat | Limsiriwong, Pongsatorn | Maison, Prapaisri | Phanthanapratet, Wimonsri | Phatvej, Wipaporn | Pratheepthinthong, Supoj | Reak-Um, Ubon | Reungpattanapong, Sareeya | Sematong, Tuanta | Thisayakorn, Krittiya | Trangwacharakul, Srisak | Wannissorn, Bhusita | วิเชียร เขยนอก | สรียา เรืองพัฒนพงศ์ | เตือนตา เสมาทอง | ประไพศรี ไม้สนธิ์ | อมรรัตน์ ขยันการนาวี | ประไพภัทร คลังทรัพย์ | ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล | กฤติยา ทิสยากร | สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง | วิมลศรี พรรธนประเทศ | วิภาพร พัฒน์เวช | อุบล ฤกษ์อ่ำ | ภูษิตา วรรณิสสร | พงศธร หลิมศิริวงษ์ | วัลลภา อรุณไพโรจน์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research
Language: Thai Series: Res. Proj. no. 50-02, Sub. Proj. no. 1 ; Rep. no. 1 (Final report)Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2010 Description: ญ, 150 p. : table, ill. (some col.) ; 30 cm.Other title: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสารต้านอนุมูลอิสระจากผักพื้นบ้าน ผลไม้และวัสดุเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้Subject(s): Antioxidant activity | Beverages | Biological chemistry | Free-radical | Gynema inodorum | Hyperglycemic effect | Sauropus androgynus | Vegetables | เครื่องดื่ม | น้ำผัก | ผักเชียงดา | ผักหวาน | สารต้านอนุมูลอิสระ | อนุมูลอิสระOnline resources: Click here to access cover | Click here to access full-text Summary: The project was carried out during 2007-2009 by the Pharmaceutical and Natural Products Department (PNPD) and Food Technology Department with the aim to develop the healthy food & drink derived from Thai indigenous vegetables and fruits. The research activities involed preparation of crude extraction of selected plants, idnetification of their phytochemical contents, particularly anti-oxidant compounds, determination of antioxidant activities using various in vivo and in vitro pharmacological methods such as total phenolic content assay, DPPH assay, photochemiluminescence (PCL) assay, anti-hemolytic assay and comet assay (antioxidative DNA damage). Results obtained from these assays exhibited potent antioxidant property of "Pak Chiang Da" (Gynema inodorum Dence) and "Pak Wan" (Sauropus androgynus Merr.) Moreover, crude extracts of these two plants possessed anti hyperglycemic effect on alloxan-induced diabetic rats. Regarding these practical results, five healthy drinks were developed from Pak Chiang Da and Pak Wan. The stability test of these products was conducted as well as their safety tests evaluated in cells and animals followed by the consumer satisfactory test. To maintain their antioxidant property, product containers were specifically designed by Thai Packaging Centre of TISTR. These new "Ready-to-Drink" beverages were readily marketed after technology transfer.Summary: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.) โดยความร่วมมือวิจัยของฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ฝภผ.) และ ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร (ฝทอ.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากผักพื้นบ้านและผลไม้ไทยอย่างครบวงจร. เริ่มตั้งแต่กระบวนการสกัดและตรวจควบคุมคุณภาพองค์ประกอบทางเคมี, โดยเน้นกลุ่มสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ. ทำการตรวจพิสูจน์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการทดสอบต่าง ๆ ทางเภสัชวิทยาทั้งในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง เช่น DPPH assay (ปฏิกิริยาต้านออกซิเดชัน), photochemiluminescence assay (การกำจัดอนุมูลอิสระของออกซิเจนชนิดซูเปอร์ออกไซด์), anti-hemolytic assay (ปฏิกิริยาออกซิเดชันจากการแตกตัวของเซลล์เม็ดเลือดแง) และ comet assay (การต้านฤทธิ์ลาย DNA จากอนุมูลอิสระออกซิเจน). ข้อมูลจากผลการทดสอบเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ผักเชียงดาและผักหวานบ้านมีศักยภาพสูงในการต้านอนุมูลอิสระ, นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สัมพันธ์กับภาวะการณ์เกิดเบาหวานด้วย. ดังนั้น วว. จึงได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในรูปของเครื่องดื่มผักพื้นบ้านจากผักเชียงดาและผักหวาน ซึ่งมีทั้งหมด 5 ผลิตภัณฑ์, โดยผ่านการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์, การประเมินความปลอดภัยในระดับเซลล์และในสัตว์ทดลอง และผ่านการทดสอบประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคด้วย. ผลิตภัณฑ์ยังได้รับการออกแบบ โดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยให้มีลักษณะจำเพาะเพื่อรักษาความคงตัวของสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์. กระบวนการวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผักพื้นบ้านดำเนินการเสร็จสมบูรณ์อย่างครบวงจรและพร้อมสำหรับการผลิตจำหน่ายภายหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Call number Status Last seen Copy No. Barcode
General Book
วว. เทคโนธานี
Available 2018-08-31 1 RP2010/1387
General Book
วว. เทคโนธานี
Available 2022-05-06 2 RP2010/1387-2

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300