การใช้ประโยชน์และกำจัดวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร: การสังเคราะห์สารตั้งต้นคอร์ติโคสเตอรอยด์จากเฮโคเจนินและทิโกเจนิน โดยวิธีทางเคมี = chemical synthesis of corticosteroid hormone precursor from hecogenin and tigogenin / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

By: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Language: Thai Series: ภ. 31-06 รายงานปีที่ 5/2Publisher: กรุงเทพฯ.: สถาบัน, 2536 Description: 48 หน้าOther title: การใช้ประโยชน์และกำจัดวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร: การสังเคราะห์สารตั้งต้นคอร์ติโคสเตอรอยด์จากเฮโคเจนินและทิโกเจนิน โดยวิธีทางเคมี | การสังเคราะห์สารตั้งต้นคอร์ติโคสเตอรอยด์จากเฮโคเจนินและทิโกเจนิน โดยวิธีทางเคมีSubject(s): เฮโคเจนิน | คอร์ติโคสเตอรอยด์ | ทิโกเจนิน | สเตอรอยด์ | ฮอร์โมนOnline resources: Click here to access full-text Summary: Since corticosteroid drugs synthesis started with 16-dehydroprenenolone precursor have been well known, this precursor come from steroids nucleus such as diosgenin, hecogenin, tigogenin, etc. This research work is being done by developed the standard wolff-kisher reduction method for short-cut way purpose and economic for industrial scale production. By this method hecogenin will be change to tifofenin and synthesized to 16-dehydro-12-ketoprenenolone 38% , 16-dehyropregnenolone acetate 42%. This will be corticosteroid precursor for drug industry.Summary: การสังเคราะห์คอติโคสเตอรอยด์ในอุตสาหกรรมยา ได้เริ่มจากสารตั้งต้น (Precursor) คือ 16-dehydropregnenolone ซึ่งสารนี้จะได้จากการสังเคราะห์โดยใช้นิวเคลียส คือ สเตอรอยด์ เช่น diosgenin, hecogenin, tigogenin ฯลฯ เป็นต้น งานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์โดยพัฒนากรรมวิธีมาตรฐาน Wolff-Kishner reduction ให้สั้นลงและไม่ยุ่งยากในการจะผลิตในอุตสาหกรรม โดยเปลี่ยนจาก hecogenin เป็น tigogenin และจากสเตอรอยด์ทั้งสองชนิดนี้ สามารถเปลี่ยนเป็น 16-dehydro-12-ketopregnenolone ร้อยละ 38 และ 16-dehydropregnenolone acetate ร้อยละ 42 ตามลำดับ ซึ่งทั้งสองสารนี้จะเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาคอติโคสเตอรอยด์ในอุตสาหกรรมต่อไป.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Call number Status Last seen Copy No. Barcode
General Book
วว. เทคโนธานี
Available 2018-08-31 1 RP1993/938B

There are no comments on this title.

to post a comment.
    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300