การวิจัยและศึกษาธัญพืชและสมุนไพรที่เหมาะสมต่อการผลิตสาร ให้ความหวานเพื่อสุขภาพ = research and study on cereals and herbs suitable for the production of health sweetener / Phathan Photisawat...[et al.]

Contributor(s): Khuenlom, Rasamee | Photisawat, Phathan | Sapchit, Thanu | Singhto, Siritham | Sinsawat, Sayam | Sue-ake, Kilita | Visutthipat, Pariyada | Visutthipat, Rachain | รัศมี เขื่อนล้อม | เสือเอก, กิลิตรา | ประธาน โพธิสวัสดิ์ | ธนู ทรัพย์ชิต | ปริยะดา วิสุทธิแพทย์ | ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ | ศิริธรรม สิงห์โต | สยาม สินสวัสดิ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research
Language: Thai Series: Res. Proj. no. 52-06, Sub. Proj. no. 1 ; Rep. no. 1 (Final report)Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011 Other title: การวิจัยและศึกษาธัญพืชและสมุนไพรที่เหมาะสมต่อการผลิตสารให้ความหวานเพื่อสุขภาพSubject(s): Albizia myriophylla | Albizzin myriophyll | Cereals | Herbs | Medicinal plants | Micromelum mimutum | SweetenersOnline resources: Click here to access cover | Click here to access full-text Summary: The research and study of cereals and herbs were determined the appropriation for health sweetener production. Albizzin myriophyll, Albizia myriophylla and Micromelum mimutum were cultivated at Thailand Institute of Scientific and Technological Research, Khlong Ha, Khlong Luang, Pathum Thani. The results showed that three kinds of herbs had response to the growth in height, canopy width, leaves number, dry weight and quantity of three kind sweeteners, such as mannitol, sorbitol and xylitol increased was found. The treatment by using 40 ml/10 l of liquid organic fertilizer from fish with 500 ml/l of paclobutrazol spraying could increase growth responding of three kind of herb and quantity of sweetener more than all treatments in this experiment. -AuthorsSummary: การวิจัยและศึกษาธัญพืชและสมุนไพรที่เหมาะสมต่อการผลิตสารให้ความหวานเพื่อสุขภาพ (ชะเอมไทย, อ้อยสามสวน และหัสคุณใหญ่หรือชะเอมพื้นเมือง) ณ แปลงทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากผลการศึกษาพบว่าสมุนไพรทั้งสามชนิดมีการตอบสนองต่อการเจริญเติบโตด้านความสูง, ความกว้างของทรงพุ่ม, จำนวนใบ, น้ำหนักแห้งและปริมาณสารหวานสามชนิด ได้แก่ แมนนิทอล, ซอร์บิทอล และไซลิทอล ที่เพิ่มขึ้นโดยพบว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำจากปลาอัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 10 ลิตร พร้อมฉีดพ่นสาร Paclobutrazol 500 มิลลิลิตร/ลิตร ส่งผลทำให้สมุนไพรทั้งสามชนิดมีการตอบสนองต่อการเจริญเติบโตและส่งผลต่อปริมาณสารหวานที่เพิ่มขึ้นมากกว่าทุกๆ กรรมวิธีในการทดลอง. -ผู้แต่ง
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Call number Status Last seen Copy No. Barcode
General Book
วว. เทคโนธานี
Available 2018-08-31 1 RP2011/1417
General Book
วว. เทคโนธานี
Available 2018-08-31 2 RP2011/1417 - 2

There are no comments on this title.

to post a comment.
    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300