การใช้จุลินทรีย์โปรตีนสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ = utilization of single cell protein for animal culture / Bundit Fungsin...[et al.]

Contributor(s): Artjariyasripong, Suparp | Buaban, Wannaluk | Chatanon, Lawan | Fungsin, Bundit | Kerdprathum, Sman | Srichuai, Aphinan | สมาน เกิดประทุม | ลาวัลย์ ชตานนท์ | วรรณลักษณ์ บัวบาน | บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ | อภินันท์ ศรีช่วย | สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research
Language: Thai Series: Res. Proj. no. 49-03, Sub. Proj. no. 2 ; Rep. no. 1 (Final report)Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011 Other title: การใช้จุลินทรีย์โปรตีนสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์Subject(s): Animal feeding | Candida tropicalis | Candida utilis | Single cell protein | Tilapia nilotica | YeastOnline resources: Click here to access cover | Click here to access full-text Summary: One hundred yeast strains were isolated from 44 samples of decayed fruits and fermented food and the other 15 yeast strains were obtained from TISTR culture collection. Total of 115 yeasts strains were used to conduct on single cell protein screening. Five yeast strains were found to have the high efficiency on biomass production namely, 4 strains of Candida tropicalis, 15-C-1, 19-H-1, 27-C-1 and 43-C-1 and a strain of Candida utilis TISTR 5001. Candida utilis TISTR 5001 was selected as a yeast strain for further study on single cell protein production. The study results on production medium of yeast using sugarcane molasses as substrate showed that an appropriate initial molass concentration 10%(W/V) was supplemented with (NH4)2 HPO4 and KH2 PO4 in 0.6% and 0.01%(w/v), respectively. The optimum conditions for batch cultivation of yeast in 5 litre fermenter were as follows: 2% yeast inoculum size (10 8 cell/ml), agitation speed 450 rpm., pH 4.5 to 5.5, temperature 30 degree celsium., and aeration rate 1 vvm. By following these cultivation conditions, the maximum yeast biomass was obtained at 89.47 g/l. within 24 hours. In fed-batch cultivation in the same conditions as in batch cultivation which the fresh production medium was added after 12 hour cultivation, the maximum of yeast biomass was obtained at 90.54 g/l at 36 hours. In testing of yeast single cell protein as subsidized protein source to cultivate fish, Tilapia nilotica, the results revealed that fish group cultivated with single cell protein showed the higher body weight and better feed convesion rate [FCR] value than that cultivated with supplemented protein source from soybean and the control experiment. The product of single cell protein was verified as safe which showed the lowering amount of undesired subsired substances below the standard level following the E.U. regulations. Furthermore, the product was composed of high nutrition values of high protein content, amino acids, vitamins and minerals practically required for animal growth. - AuthrosSummary: ยีสต์ที่ได้จากตัวอย่างผลไม้เน่าและอาหารหมักดองจำนวน 44 ตัวอย่าง สามารถแยกยีสต์ได้ทั้งสิ้น 100 สายพันธุ์ และรวมกับยีสต์จากศูนย์จุลินทรีย์จำนวน 15 สายพันธุ์รวมทั้งสิ้น 115 สายพันธุ์. การคัดเลือกยีสต์ที่มีคุณสมบัติเป็นจุลินทรีย์โปรตีน ได้ยีสต์ที่มีการสร้างปริมาณเซลล์สูงจำนวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ Candida tropicalis 4 สายพันธุ์คือ 15-C-1, 19-H-1, 27-C-1 และ 43-C-1 และ Candida utillis 1 สายพันธุ์คือ TISTR 5001. ได้คัดเลือกยีสต์ Canadida utilis TISTR 5001 เพื่อใช้เป็นสายพันธุ์ในการศึกษาจุลินทรีย์โปรตีน. การศึกษาอาหารเลี้ยงเชื้อเมื่อใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ พบว่า ความเข้มข้นของกากน้ำตาลเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละ 10(น้ำหนัก/ปริมาตร). แหล่งอาหารเสริมชนิดต่างๆ ได้แก่ ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต, โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต ปริมาณร้อยละ 0.6 และ 0.01 (น้ำหนัก/ปริมาตร) ตามลำดับ. สภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อยีสต์แบบรุ่นผลิตในถังหมักขนา 5 ลิตร คือ ปริมาณกล้าเชื้อร้อยละ 2(ปริมาตร/ปริมาตร), อัตราการกวน 450 รอบ/นาที, ควบคุมพีเอชที่ 4.5 - 5.5 อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส., อัตราให้อากาศ 1 วีวีเอ็ม, สามารถผลิตยีสต์เซลล์เปียกได้ 89.47 กรัม/ลิตร ภายในเวลา 24 ชั่วโมง. การเลี้ยงยีสต์ในถังหมักแบบ Fed-batch โดยการเติมอาหารใหม่ลงไปหลังการเลี้ยง 12 ชั่วโมง, ได้ผลผลิตเซลล์ยีสต์เปียก 90.54 กรัม/ลิตร ที่เวลา 36 ชั่วโมง. ผลการนำผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โปรตีนยีสต์มาเป็นแหล่งโปรตีนในการเลี้ยงปลา พบว่า ชุดปลาทดลองที่เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์โปรตีนจากยีสต์มีการเจริญเติบโตดีกว่าชุดที่ใช้ถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนและชุดควบคุม, ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โปรตีนเพิ่มจากยีสต์ที่ได้มีความปลอดภัย, โดยมีค่าของสารที่ไม่พึงประสงค์ต่ำกว่าค่ามาตรฐานตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป มีคุณค่าทางโภชนาการสูง, มีโปรตีน, ปริมาณกรดแอมิโน, วิตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตสูง. - ผู้แต่ง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Call number Status Last seen Copy No. Barcode
General Book
วว. เทคโนธานี
Available 2018-08-31 1 RP2011/1427
General Book
วว. เทคโนธานี
Available 2018-08-31 2 RP2011/1427 - 2

There are no comments on this title.

to post a comment.
    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300