ความร่วมมือในเรื่อง Asian Network on Microbial Research (ANMR): การจัดจำแนกและความหลากหลายในชนิดพันธุ์ของสาหร่าย = Co-operation of Asian Network on Microbial Research (ANMR): Systematics and species diversity of blue-green algae / Suriya Sassanarakkit...[et al.]

Contributor(s): Jarujareet, Khanok-on | Koprasertsak, Achara | Sassanarakkit, Suriya | Tumnamaung, Tawit | Visutthipat, Rachain | อัจฉรา คอประเสริฐศักดิ์ | กนกอร จารุจารีต | ทวิช ทำนาเมือง | ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ | สุริยา สาสนรักกิจ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research
Language: Thai Series: Res. Proj. no. 39-05/6 ; Rep. no. 1Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2002. Description: 104 p. : ill., tablesOther title: ความร่วมมือในเรื่อง Asian Network on Microbial Research (ANMR): การจัดจำแนกและความหลากหลายในชนิดพันธุ์ของสาหร่ายSubject(s): Algae | Anabaena | Blue-green algae | Calothrix sp | Cyanobacteria | Cylindrospermum | Fischerella | Hapalosiphon sp | Mastigocladus | Nostoc sp | Paddy soils | Scytonema sp | Species diversity | TolypothrixOnline resources: Click here to access cover | Click here to access full-text Summary: The dominated blue-green algae found in Thailand can be classified into 2 orders, Nostocales and Stigonematales which can be subdivided into 9 genera Anabaena, Calothrix, Cylindrospermum, Fischerella, Hapalosiphon, Mastigocladus, Nostoc, Scytonema and Tolypothrix.Summary: The physical (soil texture) and chemical soil properties (soil pH) affected the percentage of blue-green algae in each area. There was higher amount of blue-green algae in the soil texture (clay, silty clay) than in the course soil texture (loam, sandy clay loam). For chemical properties effect, higher population of blue-green algae was found in the soil of which pH was in the range of moderate acid (4.6-5.5) to slight acid (5.6-6.5).Summary: This investigation was undertaken to explore the N2-fixing blue-green algae (cyanobacteria) in paddy soil different parts of Thailand. Soil samples were collected from all four parts of the country and brought to Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) for isolation and identification using the systematics established by Desikachary (1959) as reference. One thousand and one hundred twenty eight soil samples were collected from 46 provinces including the central, northern, northeastern and southern parts of Thailand. Blued-green algae were found in 549 soil samples that occupied approximately 52.2% of the total soil samples. The dominant genera of blue-green algae in most part except southern area of Thailand were Nostoc, Anabaena and Calothrix. In the southern area, the Hapalosiphon was the dominant genera.Summary: การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการแพร่กระจายของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ที่แยกจากตัวอย่างดินนาที่เก็บจากภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ มาทำการแยกเชื้อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้ และทำการจัดจำแนกโดยใช้แนวทางของ Desikachary (1959) ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.). ผลการวิจัยจากตัวอย่างดินจำนวน 1,128 ตัวอย่างที่เก็บในพื้นที่ 46 จังหวัดของพื้นที่ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศ พบสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวในตัวอย่างดินจำนวน 549 ตัวอย่าง, คิดเป็น 52.2 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างทั้งหมด สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่พบมากในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ สาหร่ายสกุล Nostoc, Anabaena และ Calothrix, ยกเว้นบางสกุลคือ Hapalosiphon จะพบมากทางภาคใต้ของประเทศไทย.Summary: คุณสมบัติทางกายภาค และคุณสมบัติเคมีของดิน มีผลต่อการพบสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว โดยดินที่มีเนื้อดินละเอียดจะมีจำนวนตัวอย่างดินที่พบสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวมากกว่าดินที่มีเนื้อหยาบ. เมื่อพิจารณาจากสมบัติทางเคมีพบว่า ดินที่เป็นกรดอ่อนและเป็นกรดปานกลางเป็นดินที่มีจำนวนตัวอย่างที่พบสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวมากกว่าดินชนิดอื่น ๆ. สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่พบในประเทศไทยสามารถจำแนกได้ 2 ลำดับ คือ ลำดับ Nostocales และลำดับ Stigonematales ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 9 สกุลดังนี้ คือ Anabaena, Calothrix, Cylindrospermum, Fischerella, Hapalosiphon, Mastigocladus, Nostoc, Scytonema และ Tolypothrix.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Call number Status Last seen Copy No. Barcode
General Book
วว. เทคโนธานี
Available 2018-08-31 1 RP2002/1229
General Book
วว. เทคโนธานี
Available 2018-08-31 2 RP2002/1229-2

There are no comments on this title.

to post a comment.
    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300