ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

หนังสือ 10 เล่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
ชื่อเรื่อง ประเภททรัพยากร จำนวนครั้งที่ยืมออก  
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEO

บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ

ประเภทของทรัพยากร Technical Book Checkouts: 1
การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์

จารุณี วงศ์ลิมปียะรัตน์ - สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 2560 - 321 หน้า 26 ซม.

ประเภทของทรัพยากร Technical Book Checkouts: 1
สร้างโมเดลธุรกิจ...ง่ายนิดเดียว

อิมะสึ มิกิ

ประเภทของทรัพยากร Technical Book Checkouts: 1
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทางธุรกิจ : Feasibility Study

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

ประเภทของทรัพยากร Technical Book Checkouts: 1
    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300