ผลการค้นหาของคุณมี 48 จากทั้งหมด 51205 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Flexible packaging of edible oil = การศึกษาถุงพลาสติกที่เหมาะสมสำหรับรรจุน้ำมันพืชเพื่อบริโภค / Mayuree Paklamjeak..[et al.]

โดย Dummananda, Kanjana | Paklamjeak, Mayuree | Sansupa, Sakkhee | Sribubpa, Chavee | สักขี แสนสุภา | กาญจนา ทุมมานนท์ | มยุรี ภาคลำเจียก | ฉวี สีบุบผา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Thai Packaging Centre.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1990ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาถุงพลาสติกที่เหมาะสมสำหรับรรจุน้ำมันพืชเพื่อบริโภค.สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

2. Development of odor and ethylene controlling packaging for export durian = การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควบคุมกลิ่นและปริมาณเอทิลีนเพื่อการส่งออกทุเรียน / Pattra Maneesin...[et al.]

โดย Chawee Seebuppha | Pattra Maneesin | Romanie Wungdheethum | Soravit Jamjumroon | Ubon Rerk-am | ฉวี สีบุบผา | พัชทรา มณีสินธุ์ | รมณีย์ หวังดีธรรม | สรวิศ แจ่มจำรูญ | อุบล ฤกษ์อ่ำ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2007สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

3. Development of food product with herbal extract and packaging for anti smoking = การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดสมุนไพรพร้อมการบรรจภัณฑ์เพื่อต้านการสูบบุหรี่ / Wannee Suttivattanavet...[et al.]

โดย Boonyaphak, Poonnapha | Sartpech, Chitta | Sungthong, Taksaporn | Suttivattanavet, Wannee | ปุณณภา บุญยะภักดิ์ | สังข์ทอง, ทักษพร | สาตร์เพ็ชร์, จิตรา | วรรณี สุทธิวัฒนเวช | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดสมุนไพรพร้อมการบรรจภัณฑ์เพื่อต้านการสูบบุหรี่.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

4. Market preference for packaging of cut flowers for export = ความนิยมของตลาดด้านการบรรจุภัณฑ์ไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออก / Anchalee Kamolratanakul, Pattra Maneesin and Chavee Sribubpa

โดย Kamolratanakul, Anchalee | Maneesin, Pattra | Sribubpa, Chavee | อัญชลี กมลรัตนกุล | พัชทรา มณีสินธุ์ | ฉวี สีบุบผา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok: Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1994ชื่อเรื่องอื่น: ความนิยมของตลาดด้านการบรรจุภัณฑ์ไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออก.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

5. Research of Thai Packaging Centre: Export packaging for papaya = งานวิจัยของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย: การบรรจุหีบห่อมะละกอเพื่อการส่งออก / Anchalee Kamolratanakul...[et al.]

โดย Kamolratanakul, Anchalee | Kamsathorn, Parinya | Keadsiri, Athikom | Maisuk, Bussakorn | Swatditat, Amornrat | Tochu, Preecha | อธิคม เกิดศิริ | ปรีชา โตชู | อัญชลี กมลรัตนกุล | ปริญญา ขำสาธร | อมรรัตน์ สวัสดิทัต | บุษกร หมายสุข | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Thai Packaging Centre Research & Development Lab.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1987ชื่อเรื่องอื่น: Export packaging for papaya | การบรรจุหีบห่อมะละกอเพื่อการส่งออก | งานวิจัยของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย: การบรรจุหีบห่อมะละกอเพื่อการส่งออก.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

6. Research of Thai Packaging Centre: Export packaging for papaya : Transport trials = งานวิจัยของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย: การบรรจุหีบห่อมะละกอเพื่อการส่งออก : การทดลองส่งออก / Anchalee Kamolratanakul...[et al.]

โดย Kamolratanakul, Anchalee | Kamsathorn, Parinya | Keadsiri, Athikom | Kethlim, Chaiwoot | Maisuk, Bussakorn | Paklamjeak, Mayuree | Phanjam, Sommai | Ruangdejvorachai, Chanchai | Sansupa, Sakkhee | Sornsadang, Therdpong | Wijarn, Chatchawan | ไชยวุฒิ เกตุหลิม | อธิคม เกิดศิริ | ชาญชัย เรืองเดชวรชัย | สักขี แสนสุภา | อัญชลี กมลรัตนกุล | ปริญญา ขำสาธร | สมหมาย พันธ์แจ่ม | มยุรี ภาคลำเจียก | ชัชวาล วิจารณ์ | เทอดพงษ์ ศรแสดง | บุษกร หมายสุข | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Thai Packaging Centre Research and Development Section.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1988ชื่อเรื่องอื่น: Export packaging for papaya : Transport trials | การบรรจุหีบห่อมะละกอเพื่อการส่งออก : การทดลองส่งออก | งานวิจัยของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

7. Research of Thai Packaging Centre: Influence of packaging on storage quality of baby corn = ความสัมพันธ์ของการบรรจุหีบห่อต่ออายุการเก็บของข้าวโพดฝักอ่อน / Chachawal Wijarn...[et al.]

โดย Kamolratanakul, Anchalee | Sansupa, Sakkhee | Sribubpa, Chavee | Wijarn, Chachawal | สักขี แสนสุภา | อัญชลี กมลรัตนกุล | ชัชวาล วิจารณ์ | ฉวี สีบุบผา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Thai Packaging Centre Research and Development Section.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1989ชื่อเรื่องอื่น: Influence of packaging on storage quality of baby corn | ความสัมพันธ์ของการบรรจุหีบห่อต่ออายุการเก็บของข้าวโพดฝักอ่อน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

8. Shrink packaging of durian for export = การบรรจุทุเรียนด้วยวิธีชริงค์แพกเกจจิง (shrink packaging) เพื่อการส่งออกทางอากาศ / Amornrat Swatditat, Wiwat Pathomyothin

โดย Swatditat, Amornrat | Pathomyothin, Wiwat | วิวัธน์ ปฐมโยธิน | อมรรัตน์ สวัสดิทัต | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1979ชื่อเรื่องอื่น: การบรรจุทุเรียนด้วยวิธีชริงค์แพกเกจจิง (shrink packaging) เพื่อการส่งออกทางอากาศ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

9. Improvement of post-harvest handling and storage of horticultural crops. Survey on packaging of horticultural products in Thailand = การสำรวจรูปแบบภาชนะสำหรับบรรจุผลิตผลเกษตรในประเทศไทย / Sing Ching Tongdee

โดย Tongdee, Sing Ching | ซิง ชิง ทองดี | Thailand Institute of Scientific and Technological Research. <Agricultural Products Development Division=Food Industry Department> Post-harvest Technology Lab.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1981ชื่อเรื่องอื่น: Survey on packaging of horticultural products in Thailand | การสำรวจรูปแบบภาชนะสำหรับบรรจุผลิตผลเกษตรในประเทศไทย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

10. Study on properties and performance of multi-layer flexible packaging for moisture sensitive food products = การศึกษาคุณสมบัติและการใช้งานบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวหลายชั้น (multi-layer flexible packaging) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไวต่อความชื้น / Pattra maneesin...[et al.]

โดย Anannukul, Phaisak | Areerachakul, Thanyakorn | Chohoithong, Pollawat | Maneesin, Pattra | Rattanathawornkiti, Wichit | Seeguppha, Chawee | Wangchanachai, Gansuda | ชูหอยทอง, พลวัฒน์ | พัชทรา มณีสินธุ์ | วิจิตร รัตนถาวรกิติ | กัลย์สุดา วังชนะชัย | ฉวี สีบุบผา | ไพศักดิ์ อนันต์นุกูล | อารีรัชชกุล, ธันยกร | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาคุณสมบัติและการใช้งานบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวหลายชั้น (multi-layer flexible packaging) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไวต่อความชื้น.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

11. Application of flexible packaging materials to evaluate the packaging requirements of a product = การเลือกใช้วัสดุ (flexible packaging materials) ให้สอดคล้องกับเวลาที่ต้องการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร / Amornrat Swatditat, Wiwat Pathomyothin

โดย Swatditat, Amornrat | Pathomyothin, Wiwat | วิวัธน์ ปฐมโยธิน | อมรรัตน์ สวัสดิทัต | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1979ชื่อเรื่องอื่น: การเลือกใช้วัสดุ (flexible packaging materials) ให้สอดคล้องกับเวลาที่ต้องการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

12. Development of export consumer packaging for seasonning fish snack = การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกสำหรับปลาปรุงรสเพื่อการส่งออก / Amornrat Swatditat, Mayuree Paklamjeak, Suthep Lohacharoon

โดย Swatditat, Amornrat | Lohacharoon, Suthep | Paklamjeak, Mayuree | สุเทพ โลหะจรูญ | มยุรี ภาคลำเจียก | อมรรัตน์ สวัสดิทัต | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1993ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกสำหรับปลาปรุงรสเพื่อการส่งออก.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

13. Development of packaging for cooking lime juice = การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำมะนาวพร้อมปรุง / Ratchaneewan Kulchan...[et al.]

โดย Kulchan, Ratchaneewan | Maneesin, Pattra | Praditniyakul, Bussakorn | Pratheepthinthong, Supoj | Sansupa, Sakkhee | สักขี แสนสุภา | รัชนีวรรณ กุลจันทร์ | บุษกร ประดิษฐนิยกูล | สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง | พัชทรา มณีสินธุ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2004ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำมะนาวพร้อมปรุง.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

14. Development of packaging for essential oil from lime = การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากมะนาว / Ratchaneewan Kulchan and Sakkhee Sansupa

โดย Kulchan, Ratchaneewan | Sansupa, Sakkhee | สักขี แสนสุภา | รัชนีวรรณ กุลจันทร์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2004ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากมะนาว.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

15. Development of packaging for lime juice = การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำมะนาวพร้อมดื่ม / Ratchaneewan Kulchan...[et al.]

โดย Kulchan, Ratchaneewan | Praditniyakul, Bussakorn | Sansupa, Sakkhee | Toonkhum, Wasan | สักขี แสนสุภา | รัชนีวรรณ กุลจันทร์ | วสันต์ ตุ่นคำ | ประดิษนิยกูล, บุษกร | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2004ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำมะนาวพร้อมดื่ม.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

16. Development of packaging for palmyra palm vinegar = การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำตาลโตนดที่ถูกสุขอนามัย / Ratchaneewan Kullchan...[et al.]

โดย Kamolratanakul, Anchalee | Kethlim, Chaiwoot | Kulchan, Ratchaneewan | Praditniyakul, Bussakorn | Sansupa, Sakkhee | Toonkhum, Wasan | ไชยวุฒิ เกตุหลิม | สักขี แสนสุภา | อัญชลี กมลรัตนกุล | รัชนีวรรณ กุลจันทร์ | วสันต์ ตุ่นคำ | บุษกร ประดิษฐนิยกูล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2003ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำตาลโตนดที่ถูกสุขอนามัย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (4).

17. Development of retail packaging for soap bars from coconut oil = การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการวางจำหน่ายสบู่น้ำมันมะพร้าว / Pattra Maneesin and Anchalee Kamolratanakul

โดย Maneesin, Pattra | Kamolratanakul, Anchalee | อัญชลี กมลรัตนกุล | พัชทรา มณีสินธุ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok: Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2005ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการวางจำหน่ายสบู่น้ำมันมะพร้าว.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

18. Priority arrangement of fresh fruit and vegetable for packaging development = การจัดลำดับความสำคัญของผักและผลไม้สดเพื่อการพัฒนาการบรรจุหีบห่อ / Kannika Cherdchai, Bussakorn Maisuk, Umaporn Netsawang

โดย Cherdchai, Kannika | Maisuk, Bussakorn | Netsawang, Umaporn | กรรณิการ์ เชิดฉาย | อุมาพร เนตรสว่าง | บุษกร หมายสุข | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Techno-Economics Division.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1985ชื่อเรื่องอื่น: การจัดลำดับความสำคัญของผักและผลไม้สดเพื่อการพัฒนาการบรรจุหีบห่อ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (3).

19. Priority arrangement of handicraft products for packaging development = การจัดลำดับความสำคัญของสินค้าหัตถกรรม เพื่อพัฒนาการบรรจุหีบห่อ / Kannika Cherdchai, Bussakorn Maisuk, Umaporn Netsawang

โดย Cherdchai, Kannika | Maisuk, Bussakorn | Netsawang, Umaporn | กรรณิการ์ เชิดฉาย | อุมาพร เนตรสว่าง | บุษกร หมายสุข | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Techno-Economics Division.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1985ชื่อเรื่องอื่น: การจัดลำดับความสำคัญของสินค้าหัตถกรรม เพื่อพัฒนาการบรรจุหีบห่อ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

20. Development of packaging for health beverage = การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ / สุพจน์ ประทีบถิ่นทอง...[et al.]

โดย Bussakorn Praditniyakul | Sakkhee Sansupa | Siriwan Tangsangprateep | Supoj Pratheepthinthong | บุษกร ประดิษฐนิยกูล | ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป | สักขี แสนสุภา | สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1). Checked out (1).

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300