ผลการค้นหาของคุณมี 33 จากทั้งหมด 51205 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Construction and the building material industry of Thailand. II. Survey of building materials industry of Thailand / Milan M. Pajevic

โดย Pajevic, Milan M | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1967สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

2. Investigation on formulation of material polish = การวิจัยการผลิตยาขัดวัสดุ / Kesara Nutalaya, Chaiwat Khunasopa, Kannika Sthapitanonda

โดย Nutalaya, Kesara | Khunasopa, Chaiwat | Sthapitanonda, Kannika | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Chemical Industry Department Chemical Formulation and Processing Lab.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1986ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยการผลิตยาขัดวัสดุ.สามารถยืมได้: No items available

3. Development of purification process for alumina powder from waste material = การพัฒนาสารอะลูมินาให้บริสุทธิ์จากวัสดุเหลือทิ้ง / Chutima Eamchotchawalit...[et al.]

โดย Chaono, Parawee | Eamchotchawalit, Chutima | Kaewpreak, Nittaya | Larpkiattaworn, Siriporn | Onjan, Siriwan | Siridumrong, Pornpen | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2006ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาสารอะลูมินาให้บริสุทธิ์จากวัสดุเหลือทิ้ง.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

4. Design of Spread-O-Meter for measuring consistency of food material / Wiboonkiet Moleeratanond

โดย Moleeratanond, Wiboonkiet | Thailand Institute of Scientific and Technological Research <Agricultural Products Development Division=Food Industry Department> Food Technology Lab.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1982สามารถยืมได้: No items available

5. Bagasse as a raw material for pulping = การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบคุณสมบัติของกากอ้อยที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ / Sirikalaya Suvachittanont, Naiyana Niyomwan, Anchalee Kamolratanakul

โดย Suvachittanont, Sirikalaya | Kamolratanakul, Anchalee | Niyomwan, Naiyana | อัญชลี กมลรัตนกุล | นัยนา นิยมวัน | ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research <Industrial Research Division=Chemical Industry Department> Fibre Technology Lab.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1983ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบคุณสมบัติของกากอ้อยที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

6. Construction and the building material industry of Thailand. I. Contribution of the construction sector to the economic development of Thailand / Milan M. Pajevic

โดย Pajevic, Milan M | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1967สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

7. Construction and the building material industry of Thailand. IV. Building materials research in Thailand / Milan M. Pajevic

โดย Pajevic, Milan M | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1967สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

8. Development to children food from local raw material = การพัฒนาอาหารเด็กจากวัตถุดิบในประเทศ / Pivan Varangoon...[et al.]

โดย Varangoon, Pivan | Paklamjeak, Mayuree | Pathomyothin, Wiwat | Wanichayakarn, Ruchie | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1980ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาอาหารเด็กจากวัตถุดิบในประเทศ.สามารถยืมได้: No items available

9. Feasibility study on raw material changes in alcohol production from molasses to cassava roots or other cereal products = การศึกษาความเหมาะสมของการเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลเป็นมันสำปะหลังหรือธัญพืชอื่นๆ / Teerapatr Srinorakutara...[et al.]

โดย Artjariyasripong, Suparp | Boonkaew, Chakkrit | Junpongsri, Surapong | Klinsukont, Chaiyuth | Koschakosai, Ratana | Malailert, Prasit | Meeploy, Thawal | Onplad, Wannaluk | Pattanavibul, Siriphong | Ploypatarapinyo, Preecha | Sailamai, Suchat | Srinorakutara, Teerapatr | Srisuriyawong, Samphan | Teekakul, Suchart | Vanijkachorn, Songtam | Voradithee, Siriporn | ไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ์ | รัตนา คชโกศัย | สุรพงษ์ จันทร์ผ่องศรี | สุชาติ ฑีฆกุล | จักรกฤษณ์ บุญแก้ว | ปรีชา พลอยภัทรภิญโญ | ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ | ประสิทธิ์ มาลัยเลิศ | ถวัลย์ มีพลอย | ศิริพร วรดิถี | ทรงธรรม วานิชขจร | ธีรภัทร ศรีนรคุตร | สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ | สุชาติ สัยละมัย | สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2002ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความเหมาะสมของการเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลเป็นมันสำปะหลังหรือธัญพืชอื่นๆ.สามารถยืมได้: No items available

10. Feasibility study on raw material changes in alcohol production from molasses to cassava chips = การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลเป็นมันสำปะหลังเส้น / Teerapatr Srinorakutara...[et al.]

โดย Junpongsri, Surapong | Malailert, Prasit | Onplad, Wannaluk | Srinorakutara, Teerapatr | Srisuriyawong, Samphan | Vanijkachorn, Songtam | สุรพงษ์ จันทร์ผ่องศรี | ประสิทธิ์ มาลัยเลิศ | ทรงธรรม วานิชขจร | ธีรภัทร ศรีนรคุตร | สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ | วรรณลักษณ์ อ่อนพลัด | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2002ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลเป็นมันสำปะหลังเส้น.สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

11. Flow of raw material supply to proposed UPPC mill site / Phaichayon Uathavikul

โดย Uathavikul, Phaichayon | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1973สามารถยืมได้: No items available

12. The pre-feasibility study on the production of raw material from glue stock for use in animal feed industry = การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของการผลิตวัตถุดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จากเศษหนังกาว / Ampon Euraee...[et al.]

โดย Euraree, Ampon | Arunyanak, Silpachai | Niamprem, Tamrong | Numchaisewatana, Sakdida | Tunvirachaisakul, Visha | Vimolchalao, Chote | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1981ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของการผลิตวัตถุดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จากเศษหนังกาว.สามารถยืมได้: No items available

13. Gelatin capsule production from local raw material, pork skin = การผลิตเยลาตินแคบซูลบรรจุยาจากหนังหมู / Sasithorn Wasuwat, Pranee Nandhasri

โดย Wasuwat, Sasithorn | Nandhasri, Pranee | ปราณี นันทศรี | ศศิธร วสุวัต | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1982ชื่อเรื่องอื่น: การผลิตเยลาตินแคบซูลบรรจุยาจากหนังหมู.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

14. Production of briquets as solid fuel from waste material at industrial level = การผลิตแท่งเชื้อเพลิงแข็งจากวัสดุเหลือใช้ขั้นอุตสาหกรรม / Vanlop Watanatham...[et al.]

โดย Boonliam, Nuttawoot | Chaisawat, Surasit | Prohmsuwan, Sophon | Teeravate, Naris | Watanantham, Vanlop | สุรสิทธิ์ ชัยสวัสดิ์ | ธีระเวทย์, นริศ | ณัฐวุฒิ บุญเลี่ยม | โสภณ พรหมสุวรรณ | วัลลภ วัฒนธรรม | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Energy Technology Department.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1993ชื่อเรื่องอื่น: การผลิตแท่งเชื้อเพลิงแข็งจากวัสดุเหลือใช้ขั้นอุตสาหกรรม.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (3).

15. Development of transducer material for ultrasound therapy = การพัฒนาอุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์สำหรับเครื่องอัลทราซาวด์ทางกายภาพบำบัด / Chutima Eamchotchawalit...[et al.]

โดย Aryupong, Samrej | Charoenpornpithak, Prasong | Daungdaw, Saengdoen | Eamchotchawalit, Chutima | Jeerapan, Chalermchai | Kanchanasutha, Sittichai | Lao-Auyporn, Pracha | Sae-Ung, Noppharit | Sanitmak, Witaya | Tantiwiwat, Yutthana | Thongkham, Thawee | Yamklin, Sawat | ประสงค์ เจริญพรพิทักษ์ | ประชา เหล่าอวยพร | ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต | นพฤทธิ์ แซ่อึ้ง | แย้มกลิ่น, สวัสดิ์ | สิทธิชัย กาญจนสุธา | เฉลิมชัย จีระพันธุ์ | แสงเดือน ดวงดาว | ยุทธนา ตันติวิวัฒน์ | ทวี ทองคำ | สนิทมาก, วิทยา | อายุพงศ์, สำเร็จ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2006ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาอุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์สำหรับเครื่องอัลทราซาวด์ทางกายภาพบำบัด.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (3).

16. Development of disposal material from biodegradable plastic = การพัฒนาวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์จากพลาสติกย่อยสลายได้ / Julaluk Phunnoi...[et al.]

โดย Jaiyu, Arisa | Keawsupsak, Kanungnuch | Phunnoi, Julaluk | Siridamrong, Pornpen | Sumwongsa, Phanthinee | คนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์ | อาริสา ใจอยู่ | จุฬาลักษณ์ พันธ์น้อย | พรเพ็ญ ศิริดำรง | พันธ์ฐิณี สมวงศ์ษา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

17. Premium raw material production for nutraceuticals = ผลิตวัตถุดิบเพื่อการสนับสนุนงานวิจัยผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนาภัณฑ์ / Ittirit Ungvichian, Somnuk Chaidaroon

โดย Ungvichian, Ittirit | Chaidaroon, Somnuk | สมนึก ชัยดรุณ | อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: ผลิตวัตถุดิบเพื่อการสนับสนุนงานวิจัยผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนาภัณฑ์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1). Checked out (1).

18. Research and development on vegetable raw material processing nutraceuticals = วิจัยและพัฒนาการผลิตวัตถุดิบพืชผักสำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนาภัณฑ์ / Ittirit Ungvichian, Somnuk Chaidaroon

โดย Ungvichian, Ittirit | Chaidaroon, Somnuk | สมนึก ชัยดรุณ | อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 20ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนาการผลิตวัตถุดิบพืชผักสำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนาภัณฑ์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

19. Designing and constructional development on prototype of raw material pretreatment and hydrolysis units for cellulosic ethanol production = การพัฒนาการออกแบบและจัดสร้างปฏิกรณ์ต้นแบบที่ใช้ในขั้นตอนการปรับสภาพวัตถุดิบและการไฮโดรไลซีสในกระบวนการผลิต เอทานอลจากวัสดุประเภทเส้นใย / Vishnu Panphan ...[etal.]

โดย Ekarat Vutivet | Jirous Siriniwatkul | Kitti Orasoon | Suthkamol Suttikul | Thapparait Kunhanont | Vishnu Panphan | เทพฤทธิ์ กัณหานนท์ | เอกรัตน์ วุฒิเวทย์ | กิตติ อรสูญ | จิรัสย์ สิรินิวัฒน์กุล | วิษณุ ปั้นพันธุ์ | สุทธิ์กมล สุทธิกุล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาการออกแบบและจัดสร้างปฏิกรณ์ต้นแบบที่ใช้ในขั้นตอนการปรับสภาพวัตถุดิบและการไฮโดรไลซีสในกระบวนการผลิตเอทานอลจากวัสดุประเภทเส้นใย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

20. The study on medicinal mushroom cultivation of the raw material standardize for dietary supplement from mushroom = วิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดสมุนไพรเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ด / Chana Phromtong ...[etal.]

โดย Ahmadi pirshahid, Pattra | Chatanon, Lawan | Jankaew, Papimpan | Neamprem, Sodsri | Phoonsiri, Chantara | Phromtong, Chana | Piriyaphattarakit, Arpaporn | สดศรี เนียมเปรม | จันทร์แก้ว, ประพิมพรรณ | ลาวัลย์ ชตานนท์ | ชนะ พรหมทอง | พิริยะภัทรกิจ, อาภาภรณ์ | ฉันทรา พูนศิริ | อะหมะดี พีรซะหีด, ภัทรา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2017ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดสมุนไพรเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ด.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300