ผลการค้นหาของคุณมี 11 จากทั้งหมด 51205 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Cooperative marketing of kenaf in Thailand - A case of vertical integration / M. C. Agarwal

โดย Agarwal, M. C | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1971สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

2. Feasibility study on marketing of botanical insecticide = การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดสารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชจากพืช/ Boonnanida Sodha...[etal.]

โดย Boonnanida Sodha | Kulnatee Laohakul | Manatsanan Thaikamol | Ratsamee Charuenta | Sophapan Sunyansanoa | โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ | กุลนที เลาหะกุล | บุณณนิดา โสดา | มนัสนันท์ ไทยกมล | รัศมี เจริญตา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2017ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดสารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชจากพืช.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

3. Feasibility study for marketing and processing of investment products from indian gooseberry = การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการลงทุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามป้อม / Manassananta Thaikamon...[etal.]

โดย Manassananta Thaikamon | Songtam Vanijkachorn | Tanes Tachasaen | ทรงธรรม วานิชขจร | ธเนส เตชะเสน | มนัสนันท์ ไทยกมล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2017ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการลงทุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามป้อม.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

4. An economic study of the production and marketing of Thai kenaf / Chaiyong Chuchart, Norman L. Wake, Sachee Suthasathien

โดย Chuchart, Chaiyong | Suthasathien, Sachee | Wake, Norman L | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1967สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

5. Information service for food industries: Service providers, equipment manufacturers and marketing = การให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร : ผู้ให้บริการที่ปรึกษา ผู้ผลิตเครื่องจักร และการตลาด / Sumalai Srikumlaithong...[et al.]

โดย Auchariyamet, Suwit | Boonkaew, Chakkrit | Chanonmuang, Nillapan | Eiamwat, Jirawat | Kanchanaart, Boonprasit | Laixuthai, Parichart | Malailert, Prasit | Prechamanitkul, Chana | Srikumlaithong, Sumalai | Wiangkaew, Chaiyan | ไชยยันต์ เวียงแก้ว | จิระวัฒน์ เอี่ยมวัฒน์ | บุญประสิทธิ์ ครรชนะอรรถ | นิลพรรณ ชานนท์เมือง | จักรกฤษณ์ บุญแก้ว | ชนะ ปรีชามานิตกุล | ประสิทธิ์ มาลัยเลิศ | สุมาลัย ศรีกำไลทอง | ปาริชาติ หลายชูไทย | สุวิทย์ อัจริยะเมต | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2002ชื่อเรื่องอื่น: การให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร : ผู้ให้บริการที่ปรึกษา ผู้ผลิตเครื่องจักร และการตลาด.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

6. Ethanol production from cassava in pilot plant for cosmetic marketing trial = การผลิตเอทานอลเกรดสูงจากมันสำปะหลังในระดับโรงงานต้นแบบเพื่อทดลองตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง / Teerapatr Srinorakutara...[et al.]

โดย Arkom, Pisuit | Gerdpratum, Samarn | Jitrwung, Rujira | Klongkanngan, Suphat | Kunhanont, Thapparait | Liangthanom, Sitthichai | Meeploy, Suthirak | Meeploy, Tawan | Mongcontalang, Boontuan | Mungdee, Narin | Onplad, Wannaluk | Panphan, Vishnu | Prasertphong, Booncherd | Rattanasong, Yuttasak | Saengow, Laaied | Srinorakutara, Teerapatr | Taveeteptaikul, Punnathorn | Vanijkachorn, Songtam | Vutivet, Ekarat | สมาน เกิดประทุม | สิทธิชัย เลี้ยงถนอม | ละเอียด แซ่โง้ว | เทพฤทธิ์ กัณหานนท์ | สุภัทร์ คล่องการงาน | รุจิรา จิตรหวัง | ปัณณธร ทวีเทพไทกุล | บุญเชิด ประเสริฐพงศ์ | วิษณุ ปั้นพันธุ์ | บุญเตือน มงคลแถลง | ถวัลย์ มีพลอย | สุทธิรักษ์ มีพลอย | นรินทร์ มุ่งดี | ยุทธศักดิ์ รัตนสงฆ์ | ทรงธรรม วานิชขจร | วุฒเวทย์, เอกรัตน์ | ธีรภัทร ศรีนรคุตร | วรรณลักษณ์ อ่อนพลัด | พิศุทธิ์ อาคม | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok: Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2004ชื่อเรื่องอื่น: การผลิตเอทานอลเกรดสูงจากมันสำปะหลังในระดับโรงงานต้นแบบเพื่อทดลองตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

7. Feasibility study on marketing of rambutan's product process = โครงการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเงาะ / Kulnatee Laohakul...[et al.]

โดย Buaban, Suphawadee | Laohakul, Kulnatee | Maneejumras, Patcharee | Visutthipat, Pariyada | กุลนที เลาหะกุล | สุภาวดี บัวบาน | พัชรี มณีจำรัส | ปริยะดา วิสุทธิแพทย์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: โครงการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเงาะ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

8. Biological control of postharvest diseases of tropical fruits : Phase II Product development for marketing research = การควบคุมและกำจัดโรคเน่าของผลไม้เขตร้อนหลังการเก็บเกี่ยวดัวยชีววิธี : ระยะที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทดลองตลาด / Anawat Suwanagul...[et al.]

โดย Busarakam, Kanungnid | Pattanavibul, Siripong | Suwanagul, Anawat | Waeon, Patcharee | แหวนอ่อน, พัชรี | คนึงนิจ บุศราคำ | ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ | อนวัช สุวรรณกุล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การควบคุมและกำจัดโรคเน่าของผลไม้เขตร้อนหลังการเก็บเกี่ยวดัวยชีววิธี : ระยะที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทดลองตลาด.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

9. Marketing research and technology transfer of longkong processing product and longkong processing machine = การศึกษาทดลองตลาดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักรการแปรรูปลองกอง / Kulnatee Laohakul...[et al.]

โดย Bouban, Suphawadee | Laohakul, Kulnatee | Tachasaen, Tanes | Visutthipat, Pariyada | Wangtaveesukkamol, Suchet | ธเนส เตชะเสน | กุลนที เลาหะกุล | สุภาวดี บัวบาน | ปริยะดา วิสุทธิแพทย์ | สุเชษฐ หวังทวีสุขกมล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาทดลองตลาดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักรการแปรรูปลองกอง.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

10. Feasibility study and product marketing of healthy foods manufactured from anti-oxidants in vegetables, proteins in whole grains and sweeteners in legumes = การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการทดลองตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพชีวิตด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจากผักโปรตีนจากพืชตระกูลถั่วและสารหวานแคลอรีต่ำจากธัญพืช / Kulnatee Laohakul...[et al.]

โดย Laohakul, Kulnatee | Maneejumras, Patcharee | Thaikamon, Manasnanta | Wangtaveesukkamol, Suchet | เลาหะล, กุลนที | มนัสนันท์ ไทยกมล | พัชรี มณีจำรัส | สุเชษฐ หวังทวีสุขกมล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการทดลองตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพชีวิตด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจากผักโปรตีนจากพืชตระกูลถั่วและสารหวานแคลอรีต่ำจากธัญพืช.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

11. Product development of fully blend and ready-to-drink lime juice; marketing research on fully-blended and ready-to-drink lime juice; financial analysis on production of ready-to-drink lime juice = การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะนาวพร้อมปรุงและพร้อมดื่ม : การวิจัยและทดลองตลาดผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ด้านการเงินและการลงทุน / Srisak Trangwacharakul ... [et al.]

โดย Chanpongsri, Surapong | Charoenta, Ratsamee | Chatket, Inthrawut | Jitpetkul, Thanaporn | Kwansri, Orapin | Lauhasiri, Porames | Nakthipphawan, Nutjuta | Nuanyai, Torsak | Pathomyothin, Wiwat | Pittayanukul, Wilaiwan | Sithisam-ang, Damrongchai | Srinorakutara, Pornpattra | Srisuriyawong, Samphan | Suttivattanavet, Wannee | Thepnui, Petcharat | Trangwacharakul, Srisak | เจริญตา, รัศมี | เพชรรัตน์ เทพนุ้ย | เลาหศิริ, ปรเมศวร์ | อรพิน ขวัญศรี | สุรพงษ์ จันทร์ผ่องศรี | ธนภรณ์ จิตเพชรกุล | อินทราวุธ ฉัตรเกษ | ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล | ต่อศักดิ์ นวลใย | ณัฐจุฑา นาคทิพวรรณ | วิวัธน์ ปฐมโยธิน | พิทยานุกูล, วิไลวรรณ | พรภัทรา ศรีนรคุตร | สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ | ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ | วรรณี สุทธิวัฒนเวช | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok: Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2005ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะนาวพร้อมปรุงและพร้อมดื่ม : การวิจัยและทดลองตลาดผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ด้านการเงินและการลงทุน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1). Checked out (1).

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300