ผลการค้นหาของคุณมี 13 จากทั้งหมด 51205 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Pest control management in royal palace compounds in 1998 = การจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนภายในพระราชฐาน / Lakkhana Boonliang...[et al.]

โดย Boonliang, Lakkhana | Chatamra, Annop | Chullarerk, Pichai | Kaeamporn, Apsorn | Krutanut, Sunee | Nadee, Nivesh | Noonpakdee, Preecha | Polpakdee, Natapol | Srikun, Punchaporn | Yuneyong, Wiriya | แก้วอัมพร, อัปษร | สุนีย์ ครุฑานุช | อรรณพ จาฏามระ | พิชัย จุลฤกษ์ | นาดี, นิเวช | ลักขณา บุญเลี้ยง | ณัฐพล พลภักดี | วิริยะ ยืนยง | ศรีคุณ, ปัญจพร | ปรีชา หนุนภักดี | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Chemical Industry.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1998ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนภายในพระราชฐาน.สามารถยืมได้: No items available

2. Pest control management in royal place compounds in 1999 = การจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนภายในพระราชฐาน ปีงบประมาณ 2542 / Lakkhana Boonliang...[et al.]

โดย Boonliang, Lakkhana | Chatamra, Annop | Nadee, Nivesh | Noonpakdee, Preecha | Polpakdee, Natapol | Yuneyong, Vorakorn | อรรณพ จาฏามระ | นาดี, นิเวช | ลักขณา บุญเลี้ยง | ณัฐพล พลภักดี | วรกร ยืนยง | ปรีชา หนุนภักดี | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Energy and Environmental Conversation.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1999ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนภายในพระราชฐาน ปีงบประมาณ 2542.สามารถยืมได้: No items available

3. Wastewater management system from garbage composting and biogas production = การจัดการน้ำเสียจากขยะชุมชนเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ย / Preecha Ploypatarapinyo, Sujinda Natpinit

โดย Ploypatarapinyo, Preecha | Natpinit, Sujinda | สุจินดา นาถพินิจ | ปรีชา พลอยภัทรภิญโญ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2004ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการน้ำเสียจากขยะชุมชนเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

4. Wastewater management system from garbage composting and biogas production = การจัดการน้ำเสียจากขยะชุมชนเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ย / Preecha Ploypatarapinyo...[et al.]

โดย Natpinit, Sujinda | Ploypatarapinyo, Preecha | Sappinunt, Tawee | Thongchant, Winya | ทองจันทร์, วิญญา | สุจินดา นาถพินิจ | ปรีชา พลอยภัทรภิญโญ | ทวี สัปปินันท์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok: Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2005ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการน้ำเสียจากขยะชุมชนเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

5. Processing line of pasteurized milk for supporting the management of school milk program = สายการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์เพื่อสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน / Yutthana Tantiwiwat...[et al.]

โดย Auchariyamet, Suwit | Chanonmuang, Nillapan | Tantiwiwat, Yutthana | Vairojanawong, Thanit | นิลพรรณ ชานนท์เมือง | ยุทธนา ตันติวิวัฒน์ | ธนิสร์ วัยโรจนวงศ์ | สุวิทย์ อัจริยะเมต | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2006ชื่อเรื่องอื่น: สายการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์เพื่อสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

6. Characteristics of soils and their management for Phlai's yield improvement = การศึกษาลักษณะดินและการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตไพล / Winai Supstsnakul...[et al.]

โดย Boonfak, Chaiwat | Chindachi, Rewat | Reak-am, Ubol | Sittichoketram, Krich | Supstsnakul, Winai | Thubthimthed, Sirinan | Ungvichian, Ittirit | เรวัตร จินดาเจี่ย | รัตนศิริ จิวานนท์ | ศิรินันท์ ทับทิมเทศ | บุญฟัก, ชัยวัตร | อุบล ฤกษ์อ่ำ | สิทธิโชคธรรม, กริช | วินัย สุพัฒนกุล | อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาลักษณะดินและการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตไพล.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

7. Development of database management for fresh fruit and vegetable traceability system for export = การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อรองรับระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก / Anawat Suwanagul, Pornsiri Muenchaisri

โดย Suwanagul, Anawat | Muenchaisri, Pornsiri | อนวัช สุวรรณกุล | หมื่นไชยศรี, พรศิริ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อรองรับระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

8. Customer relationship management for SMEs in Thailand = ระบบการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย / Saisurang Chotipanich and Sunisa Sirpruekpong

โดย Chotipanich, Saisurang | Sirpruekpong, Sunisa | สายสุรางค์ โชติพานิช | ศิริพฤกษ์พงษ์, สุนิสาห์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2005ชื่อเรื่องอื่น: ระบบการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

9. Human resource development in production process management and quality control system for community business and food processing industry = การพัฒนาบุคคลากรด้านการจัดการกระบวนการผลิตและควบคุมระบบคุณภาพในธุรกิจชุมชนแลอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร / Arunee Chaisawat...[et al.]

โดย Chaisawat, Arunee | Chouichom, Seksak | Hakaew, Noppawan | Jamrassri, Somchat | Somprajob, Pensri | Subrungruang, Wadsharewon | เศกศักดิ์ เชยชม | สมชาติ จำรัสศรี | อรุณี ชัยสวัสดิ์ | วัชรีวรรณ ทรัพย์รุ่งเรือง | เพ็ญศรี สมประจบ | นพวรรณ หาแก้ว | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2003ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาบุคคลากรด้านการจัดการกระบวนการผลิตและควบคุมระบบคุณภาพในธุรกิจชุมชนแลอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

10. Specification for management and network systems of culture collection of microalgae = การจัดการและการสร้างระบบเครือข่ายของคลังเก็บรักษาสายพันธุ์จุลสาหร่าย / Aparat Mahakhant, Watcharee Kunlayalung, Vullapa Arunpairojana

โดย Mahakhant, Aparat | Arunpairojana, Vullapa | Kunlayalung, Wadsharee | วัชรี กัลยาลัง | อาภารัตน์ มหาขันธ์ | วัลลภา อรุณไพโรจน์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2001ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการและการสร้างระบบเครือข่ายของคลังเก็บรักษาสายพันธุ์จุลสาหร่าย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

11. Pest control management in royal palace compounds in 2000 = การจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนภายในพระราชฐานปีงบประมาณ 2543 / Lakkhana Boonliang...[et al.]

โดย Boonliang, Lakkhana | Artjariyasripong, Suparp | Chatamra, Annop | Chullarerk, Pichai | Nadee, Nivesh | Noonpakdee, Preecha | Polpakdee, Natapol | Yuneyong, Vorakorn | อรรณพ จาฏามระ | พิชัย จุลฤกษ์ | นาดี, นิเวช | ลักขณา บุญเลี้ยง | ณัฐพล พลภักดี | วรกร ยืนยง | ปรีชา หนุนภักดี | สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2001ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนภายในพระราชฐานปีงบประมาณ 2543.สามารถยืมได้: No items available

12. Pest control management in royal palace compounds in 2001= การจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนภายในพระราชฐานปีงบประมาณ 2544 / Lakkhana Boonliang...[et al.]

โดย Artjariyasripong, Suparp | Boonliang, Lakkhana | Chatamra, Annop | Chullarerk, Pichai | Nadee, Nivesh | Noonpakdee, Preecha | Polpakdee, Natapol | Yuneyong, Vorakorn | อรรณพ จาฏามระ | พิชัย จุลฤกษ์ | นาดี, นิเวช | ลักขณา บุญเลี้ยง | ณัฐพล พลภักดี | วรกร ยืนยง | ปรีชา หนุนภักดี | สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2001ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนภายในพระราชฐานปีงบประมาณ 2544.สามารถยืมได้: No items available

13. Treatment of wastewater from tapioca alcohol-fermentation pilot plant = การกำจัดน้ำทิ้งของโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ / Environmental and Resources Management Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Environmental and Resources Management Department | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1985ชื่อเรื่องอื่น: การกำจัดน้ำทิ้งของโรงงานผลิตแอลกอฮอล์.สามารถยืมได้: No items available

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300