ผลการค้นหาของคุณมี 99 จากทั้งหมด 51205 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Bean stalk as a high protein snack food : Reformulation of a high-protein snack-food (bean-stalk) / Amornrat Swatditat

โดย Swatditat, Amornrat | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1975ชื่อเรื่องอื่น: Reformulation of a high-protein snack-food (bean-stalk).สามารถยืมได้: No items available

2. Thua-nao: A fermented soybean food of northern Thailand / Malee Sudhagul, Puangpen Smanmathurapoj, Wanchern Bhodachareon

โดย Sundhagul, Malee | <BHODACHAROEN=DAENGSUBHA>, Wanchern | <SMANMATHURAPOJ=SUYANANDANA>, Puangpen.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : TISTR, 1970สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

3. Thua-nao: a fermented soybean food of northern Thailand. III. Development of a low-cost high protein food/ Malee Sundhagul, Wanchern Daengsubha, Puangpen Suyanandana

โดย Sundhagul, Malee | Daengsubha, Wanchern | Suyanandana, Puangpen | วันเชิญ แดงสุภา | มาลี สันฑกุล | พวงเพ็ญ สูยะนันทน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : TISTR, 1973สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

4. Alternative food for silkworms/ Niphan Ratanaworabhan

โดย Ratanaworabhan, Niphan | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research , 1969สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

5. Directory of producers, importers and dealers of Thai food processing machinery industry = ทำเนียบรายชื่อ ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปอาหารของไทย / Orapin Kwansri...[et al.]

โดย Chaisawat, Arunee | Khunsoonthornkit, Ardharn | Kwansri, Orapin | Lehduwi, Narisa | Ratanachai, Yuwadee | Summachevavat, Sirisub | Suttivattanavet, Wannee | นริศา เหละดุหวิ | อรพิน ขวัญศรี | อาจหาญ คุณสุนทรกิจ | อรุณี ชัยสวัสดิ์ | ยุวดี รัตนไชย | ศิริทรัพย์ สัมมาชีววัฒน์ | วรรณี สุทธิวัฒนเวช | Thailand Institute of Scientific and Technological Research1.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2000ชื่อเรื่องอื่น: ทำเนียบรายชื่อ ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปอาหารของไทย.สามารถยืมได้: No items available

6. Evaluation of textured vegetable protein in Thai food / Pivan Varangoon, Rujira Srisuthep

โดย Varangoon, Pivan | Srisuthep, Rujira | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research , 1969สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

7. The quantitative determination of oryzanol in soda food from the Thai Edible Oil Ltd., Co. = การศึกษาปริมาณ ORYZANOL ในวัสดุเหลือทิ้ง (soda food) ของบริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด / Maria Halina Burzynska, Pattama Soontornsaratune, Dhunyporn Sankamnoed

โดย Burzynska, Maria Halina | Sankamnoed, Dhunyporn | Tepsithar, Pattama | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Pharmaceuticals and Natural Products Research Division.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1982ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาปริมาณ ORYZANOL ในวัสดุเหลือทิ้ง (Soda food) ของบริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด.สามารถยืมได้: No items available

8. Development of Thai-food processing machine : The development of vacuum-freeze dryer = การพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ แปรรูปอาหารของไทย : การพัฒนาเครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ / Thanit Vairojanawong...[et al.]

โดย Chanonmuang, Nillapan | Noungod, Suphat | Pimpinij, Anan | Pimpinij, Winai | Suprapatpoka, Nara | Tantiwiwat, Yutthana | Thammasat, Ekachai | Thongkham, Thawee | Vairojanawong, Thanit | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2006ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ แปรรูปอาหารของไทย : การพัฒนาเครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

9. Research and development on production of rice starch from broken rice for food industrial uses = การวิจัยและพัฒนาการผลิตแป้งข้าวบริสุทธิ์จากปลายข้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร / Sorada Wanlapa ...[et al.]

โดย Sitthisam-ang, Damrongchai | Srikumlaithong, Sumalai | Wanlapa, Sorada | Wongmongkol, Nuntiya | นันทิญา วงษ์มงคล | โศรดา วัลภา | สุมาลัย ศรีกำไลทอง | ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2008ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาการผลิตแป้งข้าวบริสุทธิ์จากปลายข้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

10. Research and developmentt of convenience food products for the elderly group with diabetes = การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเบาหวาน / Panida Banjongsinsiri...[et al.]

โดย Anuchun Anaket | Krittalak Pasakawee | Nowwapan Noojuy | Panida Banjongsinsiri | Supaporn Lekhavat | เนาวพันธ์ หนูจุ้ย | กฤตลักษณ์ ปะสะกวี | สุภาภรณ์ เลขวัต | อัญชัญ อาณาเขตร์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2558ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเบาหวาน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

11. Research and development of convenience food products for the elderly group with osteoporosis diseases = การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนสำหรับผู้สูงอายุ / Rewadee Meesat...[et al.]

โดย Duangta, Pattamon | Khansamrit, Phumarin | Meesat, Rewadee | Prechamanitkul, Chana | Wongsaroch, Thawinee | ภุมรินทร์ ขันสัมฤทธิ์ | พัทธมน ดวงตา | ชนะ ปรีชามานิตกุล | เรวดี มีสัตย์ | วงศาโรจน์, ธาวิณี | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนสำหรับผู้สูงอายุ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

12. Development of food product with herbal extract and packaging for anti smoking = การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดสมุนไพรพร้อมการบรรจภัณฑ์เพื่อต้านการสูบบุหรี่ / Wannee Suttivattanavet...[et al.]

โดย Boonyaphak, Poonnapha | Sartpech, Chitta | Sungthong, Taksaporn | Suttivattanavet, Wannee | ปุณณภา บุญยะภักดิ์ | สังข์ทอง, ทักษพร | สาตร์เพ็ชร์, จิตรา | วรรณี สุทธิวัฒนเวช | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดสมุนไพรพร้อมการบรรจภัณฑ์เพื่อต้านการสูบบุหรี่.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

13. Development of still vertical retort for food products in hermetically sealed containers = การพัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุภาชนะปิดสนิท / Wiwat Pathomyothin...[et al.]

โดย Asa, Narongdej | Boonyakritti, Chakkrit | Chatket, Inthrawut | Pathomyothin, Wiwat | อินทราวุธ ฉัตรเกษ | จักรกฤตณ์ บุญญกฤติ | วิวัธน์ ปฐมโยธิน | ณรงค์เดช อาษา | Pan Siam Food Products | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุภาชนะปิดสนิท.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

14. Design of Spread-O-Meter for measuring consistency of food material / Wiboonkiet Moleeratanond

โดย Moleeratanond, Wiboonkiet | Thailand Institute of Scientific and Technological Research <Agricultural Products Development Division=Food Industry Department> Food Technology Lab.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1982สามารถยืมได้: No items available

15. Extrusion Cooker Manual: TISTR-KKU-100 Extrusion Cooker Manual = คู่มือเครื่องอัดพอง: คู่มือเครื่องอัดพอง Model TISTR-KKU-100 / Food Industry Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Food Industry Department | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Food Industry Department.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1992สามารถยืมได้: No items available

16. Low-cost Extrusion Cooking System (LEC) for high nutrition low-cost food production in Thailand : A preliminary study on Low-cost extrusion cooking system for high protein snack food production = การใช้เครื่องอัดสุกแบบเกลียวเพื่อผลิตอาหารขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาย่อมเยาในประเทศไทย : การผลิตอาหารขบเคี้ยวเสริมโปรตีนด้วยเครื่องอุดสุกแบบเกลียว (ระบบ แอล อี ซี) / Wiboonkiet Moleeratanond, Pensiri Piansiripinyo, Sompong Chavajaroen

โดย Moleeratanond, Wiboonkiet | Chavajaroen, Sompong | Piansiripinyo, Pensiri | เพียรศิริภิญโญ, เพ็ญศิริ | วิบูลย์เกียรติ โมฬีรตานนท์ | สมพงศ์ ชวเจริญ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Food Industry Department.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1986ชื่อเรื่องอื่น: การใช้เครื่องอัดสุกอบบเกลียวเพื่อผลิตอาหารขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาย่อมเยาในประเทศไทย | การผลิตอาหารขบเคี้ยวเสริมโปรตีนด้วยเครื่องอุดสุกแบบเกลียว (ระบบ แอล อี ซี) | A preliminary study on Low-cost Extrusion Cooking System for high protein snack food production.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

17. Study on market potential of various food subsectors = การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารรายสาขา / Sumalai Srikumlaithong...[et al.]

โดย Auchariyamet, Suwit | Boonkaew, Chakkrit | Kittison, Chiradej | Laixuthai, Parichart | Malailert, Prasit | Sa-ngiam-ngam, Narongsit | Schoepf, Friedrich | Srikumlaithong, Sumalai | Trangwacharakul, Srisak | Vairojanawong, Thanit | Wiangkaew, Chaiyan | ฟรีดริช เซิพฟ์ | ไชยยันต์ เวียงแก้ว | ณรงค์สิทธิ์ เสงี่ยมงาม | จีรเดช กิตติสันต์ | ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล | จักรกฤษณ์ บุญแก้ว | ประสิทธิ์ มาลัยเลิศ | ธนิสร์ วัยโรจนวงศ์ | สุมาลัย ศรีกำไลทอง | ปาริชาติ หลายชูไทย | สุวิทย์ อัจริยะเมต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2000ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารรายสาขา.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

18. Thua-nao: a fermented soybean food of northern Thailand. II. Improved mehtod of processing/ Malee Sundhagul, Wanchern, Puangpen Suyanandana

โดย Sundhagul, Malee | Suyanandana, Puangpen | วันเชิญ แดงสุภา | มาลี สันฑกุล | พวงเพ็ญ สูยะนันทน์ | Daengsubha, Wanchern.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : TISTR, 1973สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

19. Feasibility study in economic and investment on food and cosmetic product from local pulse = การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการลงทุนผลิตภัณฑ์อาหารและเวชสำอางจากถั่วพื้นเมือง Manasananta Thaikamon...[etal.]

โดย Natthapat Ansap | Preeyaluk Mongronkao | Songtam Vanijkachorn | Tanes Tachasaen | ณัฐฐพัชร์ อั้นทรัพย์ | ทรงธรรม วานิชขจร | ธเนส เตชะเสน | ปรีญาลักษณ์ มังกรแก้ว | มนัสนันท์ ไทยกมล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการลงทุนผลิตภัณฑ์อาหารและเวชสำอางจากถั่วพื้นเมือง.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

20. A study of status and capability of Thai food processing machinery industry : Appendix = ภาคผนวกการศึกษาสภาวะและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเครื่องจักรแปรรูปอาหารของไทย / Sumalai Srikumlaithong...[et al.]

โดย Chaisawat, Surasit | Khunsoonthornkit, Ardharn | Kwansri, Orapin | Laingthanom, Sitthichai | Lehduwi, Narisa | Namchaiseewatana, Sakdar | Nuanyai, Torsak | Pathomyothin, Wiwat | Srikumlaithong, Sumalai | Srisuriyawong, Samphan | Trangwacharakul, Srisak | สิทธิชัย เลี้ยงถนอม | นริศา เหละดุหวิ | อรพิน ขวัญศรี | อาจหาญ คุณสุนทรกิจ | สุรสิทธิ์ ชัยสวัสดิ์ | ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล | ต่อศักดิ์ นวลใย | ศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา | วิวัธน์ ปฐมโยธิน | สุมาลัย ศรีกำไลทอง | สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2000ชื่อเรื่องอื่น: ภาคผนวกการศึกษาสภาวะและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเครื่องจักรแปรรูปอาหารของไทย.สามารถยืมได้: No items available

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300