ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 51205 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Srichiengmai Agriculture Industry Ltd., Part. - Engineering Estimation Report = รายงานประเมินผลทางวิศวกรรมโรงงานศรีเชียงใหม่เกษตรอุตสาหกรรม: รายงานประเมินผลทางวิศวกรรม-โรงงานศรีเชียงใหม่เกษตรอุตสาหกรรม / Process Development Laboratory, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Process Development Laboratory | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1992ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประเมินผลทางวิศวกรรมโรงงานศรีเชียงใหม่เกษตรอุตสาหกรรม: รายงานประเมินผลทางวิศวกรรม-โรงงานศรีเชียงใหม่เกษตรอุตสาหกรรม.สามารถยืมได้: No items available

2. Development of capability in engineering ceramics = โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน Engineering Ceramics / L. Chotimongkol...[et al.]

โดย Chotimongkol, Ladawal | Chullarerk, Pisut | Eamchotchawalit, Chutima | Laopaiboon, Rewat | Meechumnarn, Korrakoch | Pankurddee, Nongluck | Surainak, Chanin | เหล่าไพบูลย์, เรวัต | ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต | ลดาวัลย์ โชติมงคล | พิสุทธิ์ จุลฤกษ์ | นงลักษณ์ ปานเกิดดี | กรกช มีชำนาญ | ชนินทร์ สุหร่ายนาค | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Metal and Materials Technology.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1999ชื่อเรื่องอื่น: โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน Engineering Ceramics.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

3. Application of genetic engineering to improve quality of fresh fruits and vegetables for exports = การใช้พันธุวิศวกรรมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก / Anawat Suwanagul...[et al.]

โดย Bunnag, Sumontip | Deewathanawong, Rujira | Patanavibul, Siripong | Suwanagul, Anawat | Thangjitmantham, Ancharee | รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ | ตั้งจิตมั่นธรรม, อัญชรีย์ | บุนนาค, สุมนทิพย์ | ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ | อนวัช สุวรรณกุล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2003ชื่อเรื่องอื่น: การใช้พันธุวิศวกรรมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

4. Feasibility study of engineering production process and economical aspect of product development from the waste of shrimp industry = การประเมินความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมและทางเศรษฐกิจในการผลิตผลิตภัณฑ์จากของเหลือทิ้ง เหลือใช้จากอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็ง / Samphan Srisuriyawong...[et al.]

โดย Namchaiseewatana, Sakdar | Nuanyai, Torsak | Pinthong, Porapol | Sittisumang, Dumrongchai | Srikumlaithong, Sumalai | Srisuriyawong, Samphan | ต่อศักดิ์ นวลใย | ศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา | ปรพล ปิ่นทอง | สุมาลัย ศรีกำไลทอง | สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ | ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ | Thailand Institute of Scientific Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific Technological Research, 2006ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมและทางเศรษฐกิจในการผลิตผลิตภัณฑ์จากของเหลือทิ้ง เหลือใช้จากอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็ง.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (3).

5. Drainage and water pollution control system for Bangchan Industrial Estate = ระบบระบายน้ำและการควบคุมการระบายและกำจัดน้ำโสโครกของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน / Environment Engineering Division, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Environment Engineering Division | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1974ชื่อเรื่องอื่น: ระบบระบายน้ำและการควบคุมการระบายและกำจัดน้ำโสโครกของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน.สามารถยืมได้: No items available

6. Waste water treatment for fibre board factory = การกำจัดน้ำเสียของโรงงานผลิตไม้อัดแผ่นเรียบ / Environment Engineering Division, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Environment Engineering Division.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1975ชื่อเรื่องอื่น: การกำจัดน้ำเสียของโรงงานผลิตไม้อัดแผ่นเรียบ.สามารถยืมได้: No items available

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300