ผลการค้นหาของคุณมี 49 จากทั้งหมด 51205 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. A feasibility study on energy recovery from refuse = การศึกษาความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจของการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากขยะ / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Energy Technology Department | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1985ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจของการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากขยะ.สามารถยืมได้: No items available

2. Energy Conservation Consulting Project: Guidelines for energy conservation is Sirichai Fish Meal Industry = โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม: แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานปลาป่น บริษัทศิริชัยอุตสาหกรรม จำกัด / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Energy Technology Department.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1988ชื่อเรื่องอื่น: Guidelines for energy conservation is Sirichai Fish Meal Industry | แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานปลาป่น บริษัทศิริชัยอุตสาหกรรม จำกัด | โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม: แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานปลาป่น บริษัทศิริชัยอุตสาหกรรม จำกัด.สามารถยืมได้: No items available

3. แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน วท. = Guidelines for electrical energy saving in Thailand / สาขาวิจัยอุตสาหกรรมการพลังงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สาขาวิจัยอุตสาหกรรมการพลังงาน.

เลขเรียกหนังสือ: 620.9.004.4 สถบ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2534ชื่อเรื่องอื่น: Guidelines for electrical energy saving in Thailand.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 620.9.004.4 สถบ] (1).

4. the study of organic pollutant reduction and renewable energy production technology for large livestock farm= การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสารมลพิษอินทรีย์และพลังงานทดแทนสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ / Samchai Dararat...[etal.]

โดย Annop Chatamra | Kangnitha Krongthamchat | Nuttawoot Boonliam | Pattacharee Jaiaun | Samchai Dararat | Sopol Boonman | Thavesak Homdokmi | โสภณ บุญมั่น | กาญนิถา ครองธรรมชาติ | ณัฐวุฒิ บุญเลี่ยม | ทวีศักดิ์ หอมดอกไม้ | พัทจารี ใจอุ่น | สมชาย ดารารัตน์ | อรรณพ จาฏามระ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสารมลพิษอินทรีย์และพลังงานทดแทนสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

5. Energy Conservation Consulting Project: Guidelines for energy conservation in Roum Mitr Pokapan Fish Meal Industry = โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม: แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานปลาป่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Energy Technology Department.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1988ชื่อเรื่องอื่น: Guidelines for energy conservation in Roum Mitr Pokapan Fish Meal Industry | แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานปลาป่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม | โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม.สามารถยืมได้: No items available

6. Energy Conservation Consulting Project: Guidelines for energy conservation in Saha Novakit Fish Meal Industry = โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม: แนวทางการประหยัดพลังงานความร้อน ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหนวกิจปลาป่น / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Energy Technology Department.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1988ชื่อเรื่องอื่น: Guidelines for energy conservation in Saha Novakit Fish Meal Industry | แนวทางการประหยัดพลังงานความร้อน ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหนวกิจปลาป่น | โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม.สามารถยืมได้: No items available

7. Energy Conservation Consulting Project: Guidelines for thermal energy savings in Thai Tin Plate Co. Ltd = โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม: แนวทางการประหยัดพลังงานความร้อนบริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Energy Technology Department.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1987ชื่อเรื่องอื่น: Guidelines for thermal energy savings in Thai Tin Plate Co. Ltd | โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม: แนวทางการประหยัดพลังงานความร้อนบริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด.สามารถยืมได้: No items available

8. Energy Conservation Consulting Project: Guidelines for energy conservation in Ban Klaeng Fish Meal Industry = โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม: แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานปลาป่นห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแกลงอุตสาหกรรม / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Energy Technology Department.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1988ชื่อเรื่องอื่น: Guidelines for energy conservation in Ban Klaeng Fish Meal Industry | แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานปลาป่นห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแกลงอุตสาหกรรม | โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม | โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม: แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานปลาป่นห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแกลงอุตสาหกรรม.สามารถยืมได้: No items available

9. Energy Conservation Consulting Project: Guidelines for energy conservation in Chumpol Poakpan Fish Meal Industry = การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม: แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานปลาป่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุมพลโภคภัณฑ์ / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Energy Technology Department.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1989ชื่อเรื่องอื่น: Guidelines for energy conservation in Chumpol Poakpan Fish Meal Industry | แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานปลาป่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุมพลโภคภัณฑ์ | การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม: แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานปลาป่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุมพลโภคภัณฑ์.สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

10. Energy Conservation Consulting Project: Guidelines for energy conservation in cold storage organization, Rayong province = โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม: แนวทางการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมห้องเย็น จังหวัดระยอง / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Energy Technology Department.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1988ชื่อเรื่องอื่น: Guidelines for energy conservation in cold storage organization, Rayong province | แนวทางการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมห้องเย็น จังหวัดระยอง | โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม.สามารถยืมได้: No items available

11. Energy Conservation Consulting Project: Guidelines for energy conservation in Chanthaburi Para Factory Co.Ltd = โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม: แนวทางการประหยัดพลังงาน บริษัท จันทบุรีพาราแฟคตอรี่ จำกัด / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Energy Technology Department.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1988ชื่อเรื่องอื่น: Guidelines for energy conservation in Chanthaburi Para Factory Co.Ltd | แนวทางการประหยัดพลังงาน บริษัท จันทบุรีพาราแฟคตอรี่ จำกัด | โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม.สามารถยืมได้: No items available

12. Energy Conservation Consulting Project: Guidelines for energy conservation in Kich Rung Rueng Cassava Starch Mill = โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม : แนวทางการประหยัดพลังงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแป้งกิจรุ่งเรือง / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Energy Technology Department.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1988ชื่อเรื่องอื่น: Guidelines for energy conservation in Kich Rung Rueng Cassava Starch Mill | แนวทางการประหยัดพลังงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแป้งกิจรุ่งเรือง | โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม.สามารถยืมได้: No items available

13. Energy Conservation Consulting Project: Guidelines for energy conservation in cassava starch mill Thai Wa Co., Ltd. (Plant VI) = โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม: แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานแป้งมัน บริษัทไทยวา (สาขา 6) / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Energy Technology Department.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1988ชื่อเรื่องอื่น: Guidelines for energy conservation in cassava starch mill Thai Wa Co., Ltd. (Plant VI) | แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานแป้งมัน บริษัทไทยวา (: สาขา 6) | โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม.สามารถยืมได้: No items available

14. Energy Conservation Consulting Project: Guidelines for energy conservation in Pornchai Import & Export Co. Ltd., Pornchai Veneer & Plywood Co. Ltd = โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม: แนวทางการประหยัดพลังงานในบริษัท พรชัยอิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด และ บริษัท พรชัยวีเนียร์และพลายวู๊ด จำกัด / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Energy Technology Department.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1988ชื่อเรื่องอื่น: Guidelines for energy conservation in Pornchai Import & Export Co. Ltd., Pornchai Veneer & Plywood Co. Ltd | แนวทางการประหยัดพลังงานในบริษัท พรชัยอิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด และ บริษัท พรชัยวีเนียร์และพลายวู๊ด จำกัด | โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม.สามารถยืมได้: No items available

15. Energy Conservation Consulting Project: Guides for energy saving in New World Departmentstore Co.Ltd = แนวทางการประหยัดพลังงานในอาคารพาณิชย์ บริษัท นิวเวิลด์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Energy Technology Department.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1989ชื่อเรื่องอื่น: Guides for energy saving in New World Departmentstore Co.Ltd | แนวทางการประหยัดพลังงานในอาคารพาณิชย์ บริษัท นิวเวิลด์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด.สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

16. Development of energy uses and production of ceramic and brick = การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเซรามิกและอิฐ / Sutiporn Chewasath...[et al.]

โดย Aranya, Prayong | Charoenpornpithak, Prasong | Chewasatn, Sutiporn | Eamchotchawalit, Chutima | Hanjangsit, Likit | Khansomboon, Attaporn | Khumsem, Preecha | Larpkiattaworn, Siriporn | Mesoontorn, Virote | Mikasena, Pakomthep | Plangjuntuk, Ubolwan | Prohmsuwan, Sophon | Sae-Ung, Noppharit | Surainak, Chanin | ประสงค์ เจริญพรพิทักษ์ | เอี่อมโชติชวลิต, ชุติมา | นพฤทธิ์ แซ่อึ้ง | อุบลวรรณ แผลงจันทึก | ขำเสม, ปรีชา | อรรถพร ฆารสมบูรณ์ | สุทธิพร ชีวสาธน์ | โสภณ พรหมสุวรรณ | ผคมเทพ มิคะเสน | วิโรจน์ มีสุนทร | ศิริพร ลาภเกียรติถาวร | ชนินทร์ สุหร่ายนาค | ลิขิต หาญจางสิทธิ์ | อรัญญะ, ประยงค์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2005ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเซรามิกและอิฐ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

17. Energy balance for fuel anhydrous ethanol production from cassava in pilot plant (1,500 litre/day) = สมดุลของพลังงานในระบบการผลิตของโรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง / Ampon Euraree.

โดย Euraree, Ampon | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1985ชื่อเรื่องอื่น: สมดุลของพลังงานในระบบการผลิตของโรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง.สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

18. Development of energy saving freeze-dryer = พัฒนาการทำแห้งเยือกแข็งแบบประหยัดพลังงาน Thanit Vairojanawong...[et al.]

โดย Pimpinit, Winai | Roddeang, Songkiat | Satiendee, Saichon | Thammasat, Ekachai | Tuntiwiwat, Yutthana | Tuptimdong, Phitchayapha | Vairojanawong, Thanit | สายชล เสถียรดี | ยุทธนา ตันติวิวัฒน์ | ทับทิมดง, พิชญาภา | เอกชัย ธรรมสัตย์ | วินัย พิมพินิจ | ทรงเกียรติ รอดแดง | ธนิสร์ วัยโรจนวงศ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: พัฒนาการทำแห้งเยือกแข็งแบบประหยัดพลังงาน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

19. A laboratory study on peat-coke production = การศึกษาความเหมาะสมในการผลิตถ่านโค้กจากดินพรุขั้นห้องปฏิบัติการ / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Energy Technology Department | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1988ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความเหมาะสมในการผลิตถ่านโค้กจากดินพรุขั้นห้องปฏิบัติการ.สามารถยืมได้: No items available

20. An evaluation of biogas utilization in rural area = การประเมินความเหมาะสมการใช้ก๊าซชีวภาพในชนบท / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research Energy Technology Department.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1985ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินความเหมาะสมการใช้ก๊าซชีวภาพในชนบท.สามารถยืมได้: No items available

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300