ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 35 จากทั้งหมด 51205 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Some chemical reactions of 2,4,3',5'-tetrahydroxystilbene / Yaacov Amiel, Evelyn Boonmeeprasert

โดย Amiel, Yaacov | Boonmeeprasert, Evelyn.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : TISTR, 1969สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

2. Chemical control of ya-phet / Soonthorn Duriyaprapan, Prapandh, Boonklinkajorn

โดย Duriyaprapan, Soonthorn | Boonklinkajorn, Prapandh | สุนทร ดุริยะประพันธ์ | ประพันธ์ บุญกลิ่นขจร | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1972สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

3. Chemical pulp from kenaf by two-stage bisulphite process/ Chien Chu, Naiyana Niyomwan, Anchalee Puangvichit

โดย Chu, Chien | Niyomwan, Naiyana | Puangvichit, Anchalee.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1974สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

4. Grain size and chemical analysis of Thai laterites / Jens Overgaard, Ladawal Pothisri

โดย Overgaard, Jens | <POTHISRI=CHOTIMONGKOL>, Ladawal | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1972สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

5. Mill test of chemical pulp from kenaf / Chien Chu, Naiyana Niyomwan, Anchalee Puangvichit

โดย Chu, Chien | Niyomwan, Naiyana | Puangvichit, Anchalee | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1970สามารถยืมได้: No items available

6. The chemical composition of Ociumum basilicum and Ocimum sanctum/ Brian M. Lawrence...[et al.]

โดย Lawrence, Brian M | Hogg, James W | Pichitakul, Nitasna | Terhune, Stuart J | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1971สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

7. The comparative study of the antifungal efficiencies of six chemical preservatives = การตรวจวิเคราะห์เชื้อราบนเส้นด้ายและการใช้สารเคมีในการป้องกันเชื้อรา ตอนที่ 2 : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อราของสารเคมีต่างชนิด / Puangpen Suyanandana

โดย Suyanandana, Puangpen | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research 1977ชื่อเรื่องอื่น: การตรวจวิเคราะห์เชื้อราบนเส้นด้ายและการใช้สารเคมีในการป้องกันเชื้อรา ตอนที่ 2 : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อราของสารเคมีต่างชนิด.สามารถยืมได้: No items available

8. Bleached chemical pulp from cornstalks / Chien Chu, Naiyana Niyomwan, Anchalee Puangvichit

โดย Chu, Chien | Niyomwan, Naiyana | Puangvichit, Anchalee | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1970สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

9. Bleached chemical pulp from kenaf by ammonium bisulphite process / Chien Chu, Naiyana Niyomwan, Anchalee Puangvichit

โดย Chu, Chien | Niyomwan, Naiyana | Puangvichit, Anchalee.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1971สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

10. Bleached chemical pulp from kenaf by sodium bisulphite process / Chien Chu, Naiyana Niyomwan, Anchalee Puangvichit

โดย Chu, Chien | Niyomwan, Naiyana | Puangvichit, Anchalee | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1971สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

11. Chemical product improvement: calcium nitrate = การปรับปรุงคุณภาพเคมีภัณฑ์ : แคลเซียมไนเตรต / Silpachai Arunyanak...[et al.]

โดย Arunyanak, Silpachai | Nutalaya, Kesara | Sthapitanonda, Kannika | Thakunmahachai, Boonchai | บุญชัย ตระกูลมหชัย | เกศรา นุตาลัย | กรรณิการ์ สถาปิตานนท์ | ศิลปชัย อรัญยะนาค | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Chemical Industry Department, Chemical Formulation and Processing Lab.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1988ชื่อเรื่องอื่น: การปรับปรุงคุณภาพเคมีภัณฑ์ : แคลเซียมไนเตรต.สามารถยืมได้: No items available

12. Chemical pulp from bamboo/ Chien Chu, Naiyana Niyomwan

โดย Chu, Chien | Niyomwan, Naiyana | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1970สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

13. Chemical pulp from kenaf bast / Chien Chu, Naiyana Niyomwan, Anchalee Puangvichit

โดย Chu, Chien | Niyomwan, Naiyana | Puangvichit, Anchalee.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1972สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

14. Chemical pulp from kenaf by ammonium sulphite process / Chien Chu, Naiyana Niyomwan, Anchalee Puangvichit

โดย Chu, Chien | Niyomwan, Naiyana | Puangvichit, Anchalee.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1971สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

15. Chemical pulp from kenaf by kraft and polysulphide processes/ Chien Chu, Naiyana Niyomwan, Anchalee Puangvichit

โดย Chu, Chien | Niyomwan, Naiyana | Puangvichit, Anchalee.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1972สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

16. Chemical pulp from kenaf by soda process / Chien Chu, Naiyana Niyomwan, Anchalee Puangvichit

โดย Chu, Chien | Niyomwan, Naiyana | Puangvichit, Anchalee.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1971สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

17. Chemical pulp from kenaf woody core/ Chien Chu, Naiyana Niyomwan, Anchalee Puangvichit

โดย Chu, Chien | Niyomwan, Naiyana | Puangvichit, Anchalee.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1973สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

18. Production of chemical pulp from Burma grass by neutral sulphite process / Chien Chu, Naiyana Niyomwan, Anchalee Puangvichit

โดย Chu, Chien | Niyomwan, Naiyana | Puangvichit, Anchalee | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1970สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

19. Research and development of anti-corrosion materials: Effects of chemical cleaning procedure for removal corrosion products to dissolution rate = ศึกษาผลของสารเคมีที่ใช้ล้าง Corrosion products บนผิวโลหะต่ออัตราการละลาย / Korrakoch Meechumnarn

โดย Meechumnarn, Korrakoch | กรกช มีชำนาญ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Metals and Materials Technology Department.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1990ชื่อเรื่องอื่น: Effects of chemical cleaning procedure for removal corrosion products to dissolution rate | ศึกษาผลของสารเคมีที่ใช้ล้าง Corrosion products บนผิวโลหะต่ออัตราการละลาย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

20. Utilizing kenaf for chemical pulp: a pre-feasibility study / Tolgay Cavusglu, Chien Chu

โดย Cavusoglu, Tolgay | Chu, Chien | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1970สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300