ผลการค้นหาของคุณมี 9 จากทั้งหมด 51205 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Synthesis of catalyst for bio-oil production from pyrolysis process = การสังเคราะห์สารเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตน้ำมันชีวภาพจากกระบวนการไพโรไลซีส / Siriporn Larpkiattaworn...[et al.]

โดย Laksana Kreethawate | Phunthinee Somwongsa | Siriporn Larpkiattaworn | Supranee Lao-ubol | Wasana Khongwong | พันธ์ฐิณี สมวงศ์ษา | ลักษณา กรีฑาเวทย์ | วาสนา ฆ้องวงศ์ | ศิริพร ลาภเกียรติถาวร | สุปราณี เหล่าอุบล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: การสังเคราะห์สารเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตน้ำมันชีวภาพจากกระบวนการไพโรไลซีส.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

2. Research and development of bio-fumigant to control postharvest diseases and insects of tropical fruits = การวิจัยและพัฒนา Bio-fumigant เพื่อควบคุมโรคและแมลงในผลไม้สดหลังการเก็บเกี่ยว / Kanungnid Busarakam...[et al.]

โดย Busarakam, Kanungnid | Chatanon, Lawan | Kongchinda, Papitchaya | Neamprem, Sodsri | Pemvaree, Supatra | Suwanagul, Anawat | สดศรี เนียมเปรม | สุพัตรา เปี่ยมวารี | ปพิชญา กองจินดา | ลาวัลย์ ชตานนท์ | บุษราคำ, คนึงนิจ | อนวัช สุวรรณกุล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนา Bio-fumigant เพื่อควบคุมโรคและแมลงในผลไม้สดหลังการเก็บเกี่ยว.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

3. Bio-insecticide from neem for household use = สารสกัดจากสะเดาเพื่อใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้าน / Suriya Sassanarakkit...[et al.]

โดย Atthasampunna, Poonsook | Chaisawat, Surasit | Sassanarakkit, Suriya | Sidthipol, Jaruwan | Somchai, Praphaisri | Thumnamuang, Tawich | Tunvirachaisakul, Visha | Wungdheethum, Romanie | สุรสิทธิ์ ชัยสวัสดิ์ | วิชา ตันวีระชัยสกุล | ทวิช ทำนาเมือง | ประไพศรี สมใจ | สุริยา สาสนรักกิจ | จารุวรรณ สิทธิพล | รมณีย์ หวังดีธรรม | พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2000ชื่อเรื่องอื่น: สารสกัดจากสะเดาเพื่อใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้าน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

4. Technology transfer of jasmine rice production by using bio, organic and chemical fertilizers = การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวขาวดอกมะลิต้นทุนต่ำ โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีแบบผสมผสาน / Pongtep Antarikanonda...[et al.]

โดย Antarikanonda, Pongtep | Bumrungsuk, Prasit | Hongsavinitkul, Thitiporn | Roongkae, Preecha | Sinsawat, Sayam | Visutthipat, Rachain | ประสิทธิ์ บำรุงสุข | ปรีชา รุ่งแกร | ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ | สยาม สินสวัสดิ์ | ธิติพร หงสวินิตกุล | พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2001ชื่อเรื่องอื่น: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวขาวดอกมะลิต้นทุนต่ำ โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีแบบผสมผสาน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

5. Development of technology for bio-hydrogen production by UASB system = พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอไฮโดรเจนโดยใช้ระบบยูเอเอสบี / Patthanant Natpinit...[et al.]

โดย Anuwattana, Rewadee | Natpinit, Patthanant | Ploypatarapinyo, Preecha | Sappinunt, Tawee | นาถพินิจ, พัทธนันท์ | ปรีชา พลอยภัทรภิญโญ | ทวี สัปปินันท์ | เรวดี อนุวัฒนา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอไฮโดรเจนโดยใช้ระบบยูเอเอสบี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

6. Research and development of bio-extract for feed plant cultivation in dairy cow farming = การวิจัยและพัฒนาสารสกัดชีวภาพเพื่อการผลิตพืชอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงโคนม / ...[et al.]

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาสารสกัดชีวภาพเพื่อการผลิตพืชอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงโคนม.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

7. Research and development of Chinese tallow tree and non-food plant for bio-diesel production = วิจัยและพัฒนา Chinese tallow tree และพืชที่ไม่ใช่อาหารเพื่อผลิตไบโอดีเซล / Rewat Chindachia...[et al.]

โดย Chindachia, Rewat | Doungsa, Wisen | Kaewsri, Pongsak | Kavilavas, Prayut | Keawdoung, Montree | Niwasprakit, Cholticha | Panyadee, Suwadee | Tanchpanich, Sayan | Tung oil tree | Utistham, Thanes | Wongsusjanan, Surasit | มนตรี แก้วดวง | พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี | ประยุทธ กาวิละเวส | เรวัตร จินดาเจี่ย | วิเซ็น ดวงสา | สายันต์ ตันพานิช | ชลธิชา นิวาสประกฤต | สุวดี ปัญญาดี | สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ | ธเนศ อุทิศธรรม | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนา Chinese tallow tree และพืชที่ไม่ใช่อาหารเพื่อผลิตไบโอดีเซล.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

8. Bio-oil upgrading in ceramic furnace= การปรับปรุงการผลิตน้ำมันชีวมวลคุณภาพด้วยกระบวนการความร้อนสูงสำหรับเตาเผาเซรามิก / Borisut Chantrawongphaisal ...[etal.]

โดย Borisut Chantrawongphaisal | Napaporn Chancharoenlap | Phongsak Hongcharoensri | Pichai Wongharn | Pravit Thapnui | Satta Watanatham | นภพร ชาญเจริญลาภ | บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล | ประวิทย์ เทพนุ้ย | พงษ์ศักดิ์ หงส์เจริญศรี | พิชัย วงศ์หาญ | ศรัทธา วัฒนธรรม | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2017ชื่อเรื่องอื่น: การปรับปรุงการผลิตน้ำมันชีวมวลคุณภาพด้วยกระบวนการความร้อนสูงสำหรับเตาเผาเซรามิก.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

9. Production of bio-substances from plant for the use as insecticides = การผลิตสารชีวภาพจากพืชเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช / Pongtep Antarikanonda...[et al.]

โดย Amarit, Prasert | Antarikanonda, Pongtep | Kosurat, Jaruwan | Rattanaphand, Watcharin | Sassanarakkit, Suriya | Somchai, Praphaisri | โควสุรัตน์, จารุวรรณ | วัชรินทร์ รัตนพันธ์ | ประไพศรี สมใจ | สุริยา สาสนรักกิจ | ประเสริฐ อะมริต | พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Biotechnology.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1998ชื่อเรื่องอื่น: การผลิตสารชีวภาพจากพืชเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300