ผลการค้นหาของคุณมี 62 จากทั้งหมด 51205 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Research on chrysanthemum production to minimize the production cost and enhance the products = การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศเพื่อลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ / Ittirit Ungvichien, Somnuk Chaidaroon

โดย Ungvichien, Ittirit | Chaidaroon, Somnuk | สมนึก ชัยดรุณ | อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศเพื่อลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

2. Development of ultrasound assisted transdermal device = การพัฒนาเครื่องนำส่งยาผ่านผิวหนังด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ / Chalermchai Jeerapan...[et al.]

โดย Boonruang, Arjin | Daungdaw, Saengdoen | Jeerapan, Chalermchai | Kanchanasutha, Sittichai | Lao-Auyporn, Pracha | Ngernchuklin, Piyalak | Tattaporn, Duriyong | Yongpraderm, Nestchanok | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องนำส่งยาผ่านผิวหนังด้วยคลื่นอัลตราซาวด์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

3. Development of dental resin composit = การพัฒนาเรซินคอมโพสิทสำหรับการบูรณะฟัน / Nittaya Keawprak...[et al.]

โดย Boonruang, Arjin | Busabok, Chumphol | Keawprak, Nittaya | Siridumrong, Pornpen | นิตยา แก้วแพรก | อาจินต์ บุญเรือง | ชุมพล บุษบก | พรเพ็ญ ศิริดำรง | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเรซินคอมโพสิทสำหรับการบูรณะฟัน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

4. The development of spray-dried coconut milk = การวิจัยผลิตภัณฑ์กะทิผงด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย / Supaporn Lekhavat...[et al.]

โดย Banjongsinsiri, Panida | Inchoorun, Natsacha | Khamtai, Tananchanok | Lekhavat, Supaporn | Pasakawee, Krittalak | สุภาภรณ์ เลขวัต | ปนิดา บรรจงสินศิริ | กฤตลักษณ์ ปะสะกวี | ณัฐศชา อินทร์ชูรัญ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยผลิตภัณฑ์กะทิผงด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

5. The development of electrical muscle stimulator = การพัฒนาเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อไฟฟ้า / Phuvasa Chanonmuang...[et al.]

โดย Chanonmuang, Phuvasa | Premprasong, Somsak | Tabtiwiwat, Yutthana | Tanchatchawan, Songrit | Thammasat, Ekachai | Vairojanawong, Thanit | สมศักดิ์ เปรมประสงค์ | ภูวษา ชานนท์เมือง | ทรงฤทธิ์ ตันชัชวาล | ยุทธนา ตันติวิวัฒน์ | เอกชัย ธรรมสัตย์ | ธนิสร์ วัยโรจนวงศ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อไฟฟ้า.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

6. Development of still vertical retort for food products in hermetically sealed containers = การพัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุภาชนะปิดสนิท / Wiwat Pathomyothin...[et al.]

โดย Asa, Narongdej | Boonyakritti, Chakkrit | Chatket, Inthrawut | Pathomyothin, Wiwat | อินทราวุธ ฉัตรเกษ | จักรกฤตณ์ บุญญกฤติ | วิวัธน์ ปฐมโยธิน | ณรงค์เดช อาษา | Pan Siam Food Products | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุภาชนะปิดสนิท.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

7. Development of Yanagi mutsutake strain with gamma radiation for lowland cultivation = การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เห็ดโคนญี่ปุ่นเพื่อเพาะในเขตพื้นที่ราบ / Tanapak Inyod...[et al.]

โดย Inyod, Tanapak | Kumlung, Tantima | Piemvaree, Supatra | Pramoj na Ayudthya, Sawithree | Rattanathawornkiti, Kanlaya | Sasomsub, Wantana | Toemarrom, Thanaphat | ธนภัทร เติมอารมย์ | สุพัตรา เปี่ยมวารี | ตันติมา กำลัง | สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา | กัลยา รัตนถาวรกิติ | วันทนา สะสมทรัพย์ | ธนภักษ์ อินยอด | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เห็ดโคนญี่ปุ่นเพื่อเพาะในเขตพื้นที่ราบ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

8. Development of dental luting nano-cement composite = การพัฒนานาโนซีเมนต์คอมโพสิทสำหรับยึดฟัน / Wasana Khongwong...[et al.]

โดย Bookruang, Arjin | Daungdaw, Saengdoen | Keawsupsak, Kanungnuch | Khongwong, Wasana | Siridumrong, Pornpen | คนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์ | วาสนา ฆ้องวงศ์ | แสงเดือน ดวงดาว | อาจินต์ บุญเรือง | พรเพ็ญ ศิริดำรง | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนานาโนซีเมนต์คอมโพสิทสำหรับยึดฟัน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

9. Development of high performance reactor for producing non-catalytic biodiesel = การพัฒนาปฏิกรณ์สมรรถนะสูงสำหรับผลิตไบโอดีเซลแบบไม่ใช้สารเร่งปฏิกิริยา / Lalita Attanatho...[et al.]

โดย Attanatho, Lalita | Junsod, Apichat | Kumpidet, Chiraphat | Reubroycharoen, Prasert | Seesuthog, Wanchana | Soonthornrangson, Wirachai | Sootchiewcharn, Nanthana | Sreesiri, Piyanan | Suemanotham, Amornrat | Thanmongkhon, Yoothana | เรียบร้อยเจริญ, ประเสริฐ | จิราพัชร คำพิเดช | อภิชาต จันสด | ยุทธนา ฐานมงคล | ปิยนันท์ ศรีสิริ | สีสุธก, วันชนะ | อมรรัตน์ สื่อมโนธรรม | วีรชัย สุนทรรังสรรค์ | สูตรเชี่ยวชาญ, นันทนา | ลลิตา อัตนโถ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาปฏิกรณ์สมรรถนะสูงสำหรับผลิตไบโอดีเซลแบบไม่ใช้สารเร่งปฏิกิริยา.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

10. Research and development on fruit coating from plant's mucilage = การพัฒนาสารเคลือบผิวจากสารเมือกของพืชเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เพื่อการส่งออก / Chitta Sartpetch...[et al.]

โดย Deewatthanawong, Rujira | Jamjumroon, Soravit | Keawdoung, Montree | Lanchai, Mayura | Piemvaree, Supatra | Sartpetch, Chitta | Suwanagul, Anawat | Tanpanich, Sayan | สุพัตรา เปี่ยมวารี | มนตรี แก้วดวง | สรวิศ แจ่มจำรูญ | จิตตา จิตตา สาตร์เพ็ชร์ สาตร์เพ็ชร์ | จิตตา สาตร์เพ็ชร์, มยุรา ล้านไชย, สายันต์ ตันพานิช, อนวัช สุวรรณกุล, รุจิรา ดีวัฒนวงศ์, มนตรี แก้วดวง, สรวิศ แจ่มจำรูญ, สุพัตรา เปี่ยมวารี | รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ | สายันต์ ตันพานิช | ล้านไชย, มยุรา | อนวัช สุวรรณกุล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : ‬Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาสารเคลือบผิวจากสารเมือกของพืชเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เพื่อการส่งออก.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

11. Evaluation of biological properties and safety in dental biomaterials = การประเมินคุณสมบัติทางชีวภาพและความปลอดภัยของชีววัสดุทางทันตกรรม / Parkpoom Siriarchavatana...[et al.]

โดย Laovitthayanggoon, Saranya | Reungpatthanaphong, Sareeya | Sematong, Tuanta | Siriarchavatana, Parkpoom | สรียา เรืองพัฒนพงศ์ | เตือนตา เสมาทอง | ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูล | ศิริอาชาวัฒนา, ภาคภูมิ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินคุณสมบัติทางชีวภาพและความปลอดภัยของชีววัสดุทางทันตกรรม.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

12. Research and development in producing disease-free chrysanthemum for promotion and technology transfer = การวิจัยและพัฒนาการผลิตต้นพันธุ์เบญจมาศปลอดโรคเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอด / Somnuk Chaidaroon, Ittirit Ungvichien

โดย Chaidaroon, Somnuk | Ungvichien, Ittirit | สมนึก ชัยดรุณ | อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาการผลิตต้นพันธุ์เบญจมาศปลอดโรคเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอด.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

13. Cultural practice for increasing active ingredient in anesthetic herb = การเขตกรรมสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่เพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์สูง Rochana Tangkoonboribun...[et al.]

โดย Bumrungsuk, Prasit | Rungkrae, Preecha | Tangkoonboribun, Rochana | Tantisirivit, Ratana | Triboun, Pramote | ปราโมทย์ ไตรบุญ | ตั้งกุลบริบูรณ์, รจนา | รัตนา ตันติศิริวิทย์ | ประสิทธิ์ บำรุงสุข | ปรีชา รุ่งแกร | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การเขตกรรมสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่เพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์สูง.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

14. Research and development on anti-bad breath product from Dendranthemum grandifflora "Chrysan"= การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปากจากสารสกัดเบญจมาศ / Rattanasiri Giwanon...[et al.]

โดย Giwanon, Rattanasiri | Khoeynuak, Wicheian | Limsiriwong, Pongsatorn | Nakakaew, Sawai | Reungpatthaphong, Sareeya | Sematong, Tuanta | Sordech, Sittiphong | Thisayakorn, Krittiya | Tuangsangprateep, Siriwan | วิเชียร เขยนอก | เรืองพัฒนาพงศ์, สรียา | เรืองศรี, เสาวลักษณ์ | เตือนตา เสมาทอง | รัตนศิริ จิวานนท์ | ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป | ศิรินันท์ ทับทิมเทศ | กฤติยา ทิสยากร | ไสว นาคาแก้ว | ศรีสม, ธนิสร | สิทธิพงศ์ สรเดช | พงศธร หลิมศิริวงษ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปากจากสารสกัดเบญจมาศ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

15. Pharmacological and toxicological studies of herbal extracts for smoking reduction = การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสารสกัดสมุนไพรเพื่อลดการสูบบุหรี่ / Prapaipat Klungsupya...[et al.]

โดย Khoeynuak, Wicheian | Klungsupya, Prapaipat | Lamsub, Kusol | Muangman, Thanchanok | Pathtubtim, Intira | Reungpatthanaphong, Sareeya | Sani, Piyanut | Sematong, Tuanta | Tanpanich, Sayan | Thisayakorn, Krittiya | Thongdon-a, Jeerayu | วิเชียร เขยนอก | อินทิรา เพชรทับทิม | ธัญชนก เมืองมั่น | สรียา เรืองพัฒนพงศ์ | เตือนตา เสมาทอง | กุศล เอี่ยมทรัพย์ | ประไพภัทร คลังทรัพย์ | สายันต์ ตันพานิช | จีรายุ ทองดอนเอ | กฤติยา ทิสยากร | ปิยนุช สนิ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสารสกัดสมุนไพรเพื่อลดการสูบบุหรี่.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

16. Research and development of oligosaccharide prebiotic production from economic crops of Thailand = การวิจัยและพัฒนาการผลิตโอลิโกแซ็กคาไรด์พรีไบโอติกจากพืชเศรษฐกิจของไทย / Premsuda Saman...[et al.]

โดย Artjariyasripong, Suparp | Chatanon, Lawan | Fungsin, Bundit | Saman, Premsuda | Singhtho, Siritham | ลาวัลย์ ชตานนท์ | บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ | เปรมสุดา สมาน | ศิริธรรม สิงห์โต | สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาการผลิตโอลิโกแซ็กคาไรด์พรีไบโอติกจากพืชเศรษฐกิจของไทย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

17. Research and development on cosmeceutical products from native pulses = วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากถั่วพื้นเมือง / Ubon Rerk-am...[et al.]

โดย Chindachia, Rewat | Giwanon, Rattanasiri | Keeta, Itsara | Kewdoung, Montree | Kongsombat, Bantika | Laovitthayanggoon, Sarunya | Nakakaew, Sawai | Potduang, Buppachart | Rerk-am, Ubon | Sematong, Tuanta | Tangstirapakdee, Sinn | Thubthimthed, Sirinan | เตือนตา เสมาทอง | ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร | มนตรี แก้วดวง | กองสมบัติ, บัณฑิกา | กีตา, อิศรา | เรวัตร จินดาเจี่ย | จิวานนท ์, รัตนศิริ | สิน ตั้งสถิรภักดี | ศิรินันท์ ทับทิมเทศ | ไสว นาคาแก้ว | บุปผาชาติ พตด้วง | อุบล ฤกษ์อ่ำ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากถั่วพื้นเมือง.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

18. Research and development of sedative product from Chrysanthemum indicum = วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คลายเครียดจากเก็กฮวย / Sirinan Thubthimthed...[et al.]

โดย Giwanon, Rattanasiri | Kajsongkram, Tanwarat | Khoeynuak, Wicheian | Limbunruang, Sirinat | Nakakaew, Sawai | Sematong, Tuanta | Siriarchavatana, Parkpoom | Tangstirapakdee, Sinn | Thisayakorn, Krittiya | Thubthimthed, Sirinan | วิเชียร เขยนอก | สรียา เรืองพัฒนพงศ์ | เตือนตา เสมาทอง | ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร | ธัญวรัตน์ กาจสงคราม | รัตนศิริ จิวานนท์ | สิน ตั้งสถิรภักดี | ศิรินันท์ ทับทิมเทศ | กฤติยา ทิสยากร | ไสว นาคาแก้ว | ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา | หลิ่มบุญเรือง, สิรินาถ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 20ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คลายเครียดจากเก็กฮวย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

19. Research and development of food supplement from bioactive compound in grape seed waste = วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารชีวภาพจากกากเมล็ดองุ่นไทย / Prapaipat Klungsupya...[et al.]

โดย Eiamwat, Jirawat | Klungsupya, Prapaipat | Kongchinda, Papitchaya | Muangman, Thanchanok | Pathtubtim, Intira | Reungpatthanaphong, Sareeya | Sani, Piyanut | Suwanagul, Anawat | Tantrawong, Arkachai | Thongdon-a, Jeerayu | อินทิรา เพชรทับทิม | ธัญชนก เมืองมั่น | สรียา เรืองพัฒนพงศ์ | จิระวัฒน์ เอี่ยมวัฒน์ | ปพิชญา กองจินดา | ประไพภัทร คลังทรัพย์ | อรรคชัย ตันตราวงศ์ | จีรายุ ทองดอนเอ | ปิยนุช สนิ | อนวัช สุวรรณกุล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารชีวภาพจากกากเมล็ดองุ่นไทย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

20. Development of dehydrated fruit products (papaya, pineapple and mango) with natural flavor = การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง (มะละกอ สับปะรด และมะม่วง) ที่มีกลิ่นรสธรรมชาติ / Panida Banjongsinsiri...[et al.]

โดย Anaket, Anchun | Banjongsinsiri, Panida | Lekhavat, Supaporn | Noojuy, Nowwapan | Pasakawee, Krittalak | Taksiam, Takunrat | สุภาภรณ์ เลขวัต | ถกลรัตน์ ทักษิมา | ปนิดา บรรจงสินศิริ | กฤตลักษณ์ ปะสะกวี | เนาวพันธ์ หนูจุ้ย | อัญชัญ อาณาเขตร์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง (มะละกอ สับปะรด และมะม่วง) ที่มีกลิ่นรสธรรมชาติ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300