ผลการค้นหาของคุณมี 38 จากทั้งหมด 51205 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Research and development on production technology of standardized botanical extracts from saponin containing plants = วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดปรับมาตรฐานจากพืชที่มีสารซาโปนินเป็นองค์ประกอบ / Siripen Jarikasem...[et al.]

โดย Amonrat Khayungarnnawee | Bhusita Wannissorn | Chuleratana Banchonglikitkul | Juree Tuangrithaiwanich | Prapaipat Klungsupya | Sarinthip Muensaen | Sarunya Laovitthayanggoon | Sawai Nakakaew | Sinn Tangstirapakdee | Siripen Jarikasem | ไสว นาคาแก้ว | จุรีย์ ตั้งฤทัยวานิชย์ | ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล | ประไพภัทร คลังทรัพย์ | ภูษิตา วรรณิสสร | ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร | ศรินทิพย์ หมื่นแสน | ศิริเพ็ญ จริเกษม | สิน ตั้งสถิรภักดี | อมรรัตน์ ขยันการนาวี | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดปรับมาตรฐานจากพืชที่มีสารซาโปนินเป็นองค์ประกอบ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

2. Research development and promotion of Melientha based cropping system = การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมระบบการปลูกพืชโดยมีผักหวานป่าเป็นพืชหลัก / Rewat Chindachia...[et al.]

โดย Amprayn, Khanok-on | Chindachia, Rewat | Doungsa, Wisen | Kaewsri, Pongsak | Kavilavas, Prayut | Keawdoung, Montree | Niwasprakit, Cholticha | Panyadee, Suwadee | Tanpanich, Sayan | Wongsusjanan, Surasit | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมระบบการปลูกพืชโดยมีผักหวานป่าเป็นพืชหลัก.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

3. Research and development of production technology of soluble dietary fiber from native fruits and vegetables = วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใยอาหารที่ละลายน้ำจากผักผลไม้พื้นบ้าน / Sorada Wanlapa...[et al.

โดย Inchurun, Nutsacha | Ruangtem, Jansuda | Sitthisam-ang, Damrongchai | Suwannatap, Thitichaya | Wachirasiri, Kulraphat | Wanlapa, Sorada | จันสุดา เรืองเต็ม | กุลรภัส วชิรศิริ | โศรดา วัลภา | ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ | ฐิติชญา สุวรรณทัพ | ณัฐศชา อินทร์ชูรัญ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใยอาหารที่ละลายน้ำจากผักผลไม้พื้นบ้าน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

4. Technological research and development on ethanol production from sugarcane shoots and leaves = การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากใบและยอดอ้อย / Suthkamol Suttikul...[et al.]

โดย Ekarat Vutivet | Jirous Siriniwatkul | Nantana Bamrungchue | Suthkamol Suttikul | Thapparait Kunhanont | Yuttasak Rattanasong | Yuttasak Subkaree | เทพฤทธิ์ กัณหานนท์ | เอกรัตน์ วุฒิเวทย์ | จิรัสย์ สิริณิวัฒนกุล | ธีรภัทร ศรีนรคุตร | นันทนา บำรุงเชื้อ | บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ | ยุทธศักดิ์ รัตนสงฆ์ | ยุทธศักดิ์ สุบการี | วิษณุ ปั้นพันธุ์ | สุทธิ์กมล สุทธิกุล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากใบและยอดอ้อย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

5. Synthesis of catalyst for bio-oil production from pyrolysis process = การสังเคราะห์สารเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตน้ำมันชีวภาพจากกระบวนการไพโรไลซีส / Siriporn Larpkiattaworn...[et al.]

โดย Laksana Kreethawate | Phunthinee Somwongsa | Siriporn Larpkiattaworn | Supranee Lao-ubol | Wasana Khongwong | พันธ์ฐิณี สมวงศ์ษา | ลักษณา กรีฑาเวทย์ | วาสนา ฆ้องวงศ์ | ศิริพร ลาภเกียรติถาวร | สุปราณี เหล่าอุบล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: การสังเคราะห์สารเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตน้ำมันชีวภาพจากกระบวนการไพโรไลซีส.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

6. Development of technology in catalyst production from bagasse ash for hydrogen reforming from ethanol = การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาจากเถ้าลอยชานอ้อยของโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อใช้ในปฏิกิริยารีฟอร์มมิงไฮโดรเจน / Rewadee Anuwattana...[et al.]

โดย Anuwattana, Rewadee | Ditkaew, Thitirat | Jinpayoon, Atiporn | Kamolphanporn, Pannipa | Natpinit, Patthanant | Pattayawan, Worapong | Soparatana, Narumon | Suppinunt, Tawee | โสภารัตน์, นฤมล | กมลพรรณพร, พรรณิภา | จินประยูร, อติพร | ปรีชา ดิษฐเสถียร | นาถพินิจ, พัทธนันท์ | พัทยาวรรณ, วรพงษ์ | ทวี สัปปินันท์ | เรวดี อนุวัฒนา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาจากเถ้าลอยชานอ้อยของ โรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อใช้ในปฏิกิริยารีฟอร์มมิงไฮโดรเจน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

7. Pilot-scale production technology of standardized extract from plant pigments = วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดปรับมาตรฐานจากพืชที่มีรงควัตถุเป็นองค์ประกอบ / Tanwarat Kajsongkram...[et al.]

โดย Banchonglikitkul, Chuleratana | Giwanon, Rattanasiri | Kajsongkram, Tanwarat | Laovitthayanggoon, Sarunya | Muangman, Thanchanok | Nakakaew, Sawai | Reungpatthanaphong, Sareeya | Rochanaumporn, Saowalux | Sematong, Tuanta | Siriarchavatana, Parkpoom | Soradech, Sitthiphong | Tangstirapakdee, Sinn | ธัญชนก เมืองมั่น | สรียา เรืองพัฒนพงษ์ | เตือนตา เสมาทอง | ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร | โรจน์อำพร, เสาวลักษณ์ | ธัญวรัตน์ กาจสงคราม | รัตนศิริ จิวานนท์ | สิน ตั้งสถิรภักดี | ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา | สิทธิพงศ์ สรเดช | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดปรับมาตรฐานจากพืชที่มีรงควัตถุเป็นองค์ประกอบ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

8. Development of laboratory to pilot-scale production process of soluble dietary fibers from agricultural produce of Thailand = การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตใยอาหารที่ละลายน้ำจากวัตถุดิบทางการเกษตรในระดับห้องปฏิบัติการสู่กึ่งอุตสาหกรรม / Jirawat Eiamwat...[et al.]

โดย Eiamwat, Jirawat | Inchoorun, Nutsacha | Meeviengjun, Songtum | Sithisamang, Damrongchai | Wachirasiri, Kulraphat | Wanlapa, Sorada | เอี่ยมวัตร, จิระวัฒน์ | มีเวียงจันทร์, ทรงธรรม | กุลรภัส วชิรศิริ | โศรดา วัลภา | ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ | ณัฐศชา อินทร์ชูรัญ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตใยอาหารที่ละลายน้ำจากวัตถุดิบทางการเกษตรในระดับห้องปฏิบัติการสู่กึ่งอุตสาหกรรม.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

9. Development of products efficacy of safety assessment phyto-base pesticides = การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพและประเมินความปลอดภัยของสารออกฤทธิ์จากพืชสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช / Sayan Tanpanich...[et al.]

โดย Chindachia, Rewat | Duangsa, Wisen | Kaewsri, Pongsak | Kawilaves, Prayut | Keawdoung, Montree | Niwaspragrit, Cholticha | Panyadee, Suwadee | Pramoj na Ayudthya, Sawithree | Tanpanich, Sayan | Tontiworachai, Borworn | Wongsasjanan, Surasit | มนตรี แก้วดวง | พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี | ประยุทธ กาวิละเวส | เรวัตร จินดาเจี่ย | วิเซ็น ดวงสา | บวร ตันติวรชัย | สายันต์ ตันพานิช | ชลธิชา นิวาสประกฤติ | สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา | สุวดี ปัญญาดี | วงษ์สัจจานนท์, สุรสิทธื์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพและประเมินความปลอดภัยของสารออกฤทธิ์จากพืชสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

10. Research and development on planting systems of potential biopesticidal plants for producting biopesticides = วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่มีศักยภาพป้องกันกำจัดโรคและแมลงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช / Montree Keawdoung...[et al.]

โดย Chindachia, Rewat | Duangsa, Wisen | Jarikasem, Siripen | Kaewsri, Pongsak | Kawilaves, Prayut | Keawdoung, Montree | Niwaspragrit, Cholticha | Pramoj na Ayudthya, Sawithree | Tanpanich, Sayan | Wongsasjanan, Surasit | มนตรี แก้วดวง | พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี | ประยุทธ กาวิละเวส | ศิริเพ็ญ จริเกษม | เรวัตร จินดาเจี่ย | วิเซ็น ดวงสา | สายันต์ ตันพานิช | ชลธิชา นิวาสประกฤติ | สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา | สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่มีศักยภาพป้องกันกำจัดโรคและแมลงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1). Checked out (1).

11. Research and development on production of standardized botanical extract for plant's pest control = วิจัยพัฒนาวิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพรมาตรฐานสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช / Siripen Jarikasem...[et al.]

โดย Jarikasem, Siripen | Laovitthayanggoon, Sarunya | Muensaen, Sarinthip | Nakakaew, Sawai | Rerk-am, Ubon | Reungpatthanaphong, Sareeya | Sematong, Tuanta | Tangstirapakdee, Sinn | Tanpanich, Sayan | Tuangrithaiwanich, Juree | สรียา เรืองพัฒนพงศ์ | เตือนตา เสมาทอง | ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร | ศิริเพ็ญ จริเกษม | ตั้งฤทัยวานิชย์, จุรีย์ | สิน ตั้งสถิรภักดี | สายันต์ ตันพานิช | ไสว นาคาแก้ว | อุบล ฤกษ์อ่ำ | ศรินทิพย์ หมื่นแสน | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยพัฒนาวิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพรมาตรฐานสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1). Checked out (1).

12. Process development of aroma extract from Thai flower, spices and medicinal plants by using supercritical fluid extraction (SFE) method = การพัฒนากระบวนการผลิตสารหอมจากดอกไม้ไทย เครื่องเทศและสมุนไพรด้วยวิธี Supercritical fluid extraction (SFE) / Sirinan Thubthimthed...[et al.]

โดย Aimwat, Jirawat | Bangchonglikitkul, Chuleratana | Giwanon, Ratanasiri | Kajsongkram, Tanwarat | Khoeynuak, Wicheian | Laovitthayanggoon, Sarunya | Nakakaew, Sawai | Rerk-am, Ubon | Reungpatthanaphong, Sareeya | Sematong, Tuanta | Tangstirapakdee, Sinn | Thisayakorn, Krittiya | Thubthimthed, Sirinan | วิเชียร เขยนอก | สรียา เรืองพัฒนพงศ์ | เตือนตา เสมาทอง | ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร | เอี่ยมวัฒน์, จีระวัฒน์ | ธัญวรัตน์ กาจสงคราม | รัตนศิริ จิวานนท์ | ศิรินันท์ ทับทิมเทศ | กฤติยา ทิสยากร | ไสว นาคาแก้ว | ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล | อุบล ฤกษ์อ่ำ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนากระบวนการผลิตสารหอมจากดอกไม้ไทย เครื่องเทศและสมุนไพรด้วยวิธี Supercritical fluid extraction (SFE).สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

13. Research and development of lipid absorption inhibitory activity product for weight control/loss from fibers = วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักโดยใยอาหารที่มีฤทธิ์ต้านการดูดซึมไขมัน / Pattra Ahmadi Pirshahid...[et al.]

โดย Ahmadi Pirshahid, Pattra | Banchonglikitkul, Chuleratana | Hemthanon, Thongchai | Khamphan, Yaowaluk | Khoeynuak, Wicheian | Reungpatthanaphong, Sareeya | Sematong, Tuanta | Siriarchavatana, Parkpoom | Soradech, Sitthiphong | วิเชียร เขยนอก | สรียา เรืองพัฒนพงศ์ | เตือนตา เสมาทอง | ธงชัย เหมทานนท์ | เยาวลักษณ์ คำพันธ์ | ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล | ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา | สิทธิพงศ์ สรเดช | ภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักโดยใยอาหารที่มีฤทธิ์ต้านการดูดซึมไขมัน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

14. Research and development on health foods and beverages from indigenous fruit trees (mamao, ceylon oak and kho laen) = การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากไม้ผลพื้นบ้าน (มะเม่า ตะคร้อ และคอแลน) / Supaporn Lekhavat...[et al.]

โดย Chawananorasest, Khanittha | Kajsongkram, Tanwarat | Khamtai, Thananchanok | Lekhavat, Supaporn | Photjanataree, Penchom | Ruangtem, Jansuda | Srimongkoluk, Ubolwanna | Trangwacharakul, Srisak | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากไม้ผลพื้นบ้าน (มะเม่า ตะคร้อ และคอแลน).สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

15. Development of ultrasound and hot/cold therapy device = การพัฒนาเครื่องนวดกายภาพบำบัดด้วยคลื่นอัลทราซาวด์และการประคบแบบร้อนเย็น / Piyalak Ngernchuklin...[et al.]

โดย Boonruang, Arjin | Daungdaw, Saengdoen | Eamchotchawalit, Chutima | Jeerapan, Chalermchai | Kanchanasutha, Sittichai | Lao-Auyporn, Pracha | Ngernchuklin, Piyalak | Tattaporn, Duriyong | Yongpraderm, Nestchanok | ปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น | ประชา เหล่าอวยพร | ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต | สิทธิชัย กาญจนสุธา | เฉลิมชัย จีระพันธุ์ | แสงเดือน ดวงดาว | ถัทธะพร, ดุริยงค์ | อาจินต์ บุญเรือง | เนตรชนก ยงค์ประเดิม | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

16. Development of geophysical instrument for groundwater investigation by resistivity measurements = การพัฒนาเครื่องมือธรณีฟิสิกส์เพื่อสำรวจแหล่งน้ำบาดาลแบบการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า / Boonchu Leelakajohnjit...[et al.]

โดย Gerdpratoom, Sawaeng | Klaijieam, Napaporn | Leelakajohnjit, Boonchu | Mongcontalang, Boonturun | Noulgod, Suphat | Roddeang, Songkiat | Satiendee, Saichon | Suanburi, Desell | Susuk, Sriwichai | Uthaiteeranan, Napatsawan | Uthaiteeranan, Onnatcha | แสวง เกิดประทุม | สายชล เสถียรดี | คล้ายเจียม, นภาพร | สุพัฒน์ นวลโกฏ | บุญเตือน มงคลแถลง | ทรงเกียรติ รอดแดง | บุญชู ลีลาขจรจิต | สวนบุรี, ดีเซลล์ | สู่สุข, ศรีวิชัย | นภัสวรรณ อุทัยธีรนันท์ | อรณัชชาย์ อุทัยธีรนันท์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องมือธรณีฟิสิกส์เพื่อสำรวจแหล่งน้ำบาดาลแบบการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

17. Research and development of convenience food products for the elderly group with osteoporosis diseases = การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนสำหรับผู้สูงอายุ / Rewadee Meesat...[et al.]

โดย Duangta, Pattamon | Khansamrit, Phumarin | Meesat, Rewadee | Prechamanitkul, Chana | Wongsaroch, Thawinee | ภุมรินทร์ ขันสัมฤทธิ์ | พัทธมน ดวงตา | ชนะ ปรีชามานิตกุล | เรวดี มีสัตย์ | วงศาโรจน์, ธาวิณี | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนสำหรับผู้สูงอายุ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

18. Research and development of Chinese tallow tree and non-food plant for bio-diesel production = วิจัยและพัฒนา Chinese tallow tree และพืชที่ไม่ใช่อาหารเพื่อผลิตไบโอดีเซล / Rewat Chindachia...[et al.]

โดย Chindachia, Rewat | Doungsa, Wisen | Kaewsri, Pongsak | Kavilavas, Prayut | Keawdoung, Montree | Niwasprakit, Cholticha | Panyadee, Suwadee | Tanchpanich, Sayan | Tung oil tree | Utistham, Thanes | Wongsusjanan, Surasit | มนตรี แก้วดวง | พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี | ประยุทธ กาวิละเวส | เรวัตร จินดาเจี่ย | วิเซ็น ดวงสา | สายันต์ ตันพานิช | ชลธิชา นิวาสประกฤต | สุวดี ปัญญาดี | สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ | ธเนศ อุทิศธรรม | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนา Chinese tallow tree และพืชที่ไม่ใช่อาหารเพื่อผลิตไบโอดีเซล.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

19. Development of cooling unit for high precision metal cutting = พัฒนาอุปกรณ์หล่อเย็นชิ้นงานสำหรับการตัดเฉือนโลหะความละเอียดสูง / Arunrat Saensing...[et al.]

โดย Arunrat Saengsing | Booncherd Prasertpong | Boonteun Mongkoltaland | Napatsawan Authaiteerana | Nara Suprapatpoca | Songkiat Roddeang | Suphat Noulgod | Thawee Tongkam | ทรงเกียรติ รอดแดง | ทวี ทองคำ | นภัสวรรณ อุทัยธีรนันท์ | นรา สุประพัฒน์โภคา | บุญเชิด ประเสริฐพงศ์ | บุญเตือน มงคลแถลง | สุพัฒน์ นวลโกฏ | อรุณรัตน์ แสนสิ่ง | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: พัฒนาอุปกรณ์หล่อเย็นชิ้นงานสำหรับการตัดเฉือนโลหะความละเอียดสูง.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

20. Development of energy dispersive x-ray fluorescence analyzer = พัฒนาต้นแบบเครื่องวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบวัสดุโดยกระบวนการรังสีเอกซ์เรืองแสงแบบแจกแจงพลังงาน / Sawaeng Gerdpratoom...[et al.]

โดย Gerdpratoom, Sawaeng | Leelakajohnjit, Boonchu | Mongkoltalang, Boonteun | Noungoust, Suphat | Roddeang, Songkiat | Saengsing, Arunrat | Satiendee, Saichon | แสวง เกิดประทุม | สายชล เสถียรดี | อรุณรัตน์ แสนสิ่ง | สุพัฒน์ นวลโกฏ | บุญเตือน มงคลแถลง | ทรงเกียรติ รอดแดง | บุญชู ลีลาขจรจิต | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2015ชื่อเรื่องอื่น: พัฒนาต้นแบบเครื่องวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบวัสดุโดยกระบวนการรังสีเอกซ์เรืองแสงแบบแจกแจงพลังงาน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300