ผลการค้นหาของคุณมี 26 จากทั้งหมด 51205 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Production of medicinal plants in organic farming and quality assurance = การผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์และการประกันคุณภาพ / Piya Chalermglin...[et al.]

โดย Bookfak, Chaiwat | Chalermglin, Piya | Kengkarj, Patcharin | Phiriyaphattharakit, Anan | Srithongkul, Jirapan | พัชรินทร์ เก่งกาจ | ปิยะ เฉลิมกลิ่น | ชัยวัฒน์ บุญฟัก | อนันต์ พิริยะภัทรกิจ | จิรพันธ์ ศรีทองกุล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2012ชื่อเรื่องอื่น: การผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์และการประกันคุณภาพ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

2. Promotion of advisory services to enhance competitive production technology and process in the food industry (PHASE III) = ความร่วมมือกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (ระยะที่ 3) / Sorada Wanlapa...[et al.]

โดย Arsa, Narongdej | Burapuk, Pavinee | Prechamanitkul, Chana | Srisuriyawong, Samphan | Thepnui, Supornphan | Trangwacharakul, Srisak | Wachirasiri, Kulraphat | Wanlapa, Sorada | Wongmongkol, Nuntiya | สุพรพรรณ เทพนุ้ย | ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล | ภาวิณี บูรภักดิ์ | ชนะ ปรีชามานิตกุล | นันทิญา วงษ์มงคล | กุลรภัส วชิรศิริ | โศรดา วัลภา | สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ | ณรงค์เดช อาษา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research , 2011ชื่อเรื่องอื่น: ความร่วมมือกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (ระยะที่ 3).สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

3. Development of the prototype for the fractional distillation tower for the production of liquid fuel from tar, by-product of biomass pyrolysis = การพัฒนาหอกลั่นแยกลำดับส่วนต้นแบบเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากน้ำมันดิบที่ได้จากการกลั่นสลายชีวมวลด้วยกระบวนการไพโรไลซิส / Borisut Chantrawongphaisal...[et al.]

โดย Arunyakasemsuk, Izranoowut | Chaisawat, Arunee | Chantrawongphaisal, Borisut | Hongcharoensri, Phongsak | Thapnui, Pravit | Watanatham, Satta | Wongharn, Pichai | ประวิทย์ เทพนุ้ย | บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล | อรุณี ชัยสวัสดิ์ | พิชัย วงศ์หาญ | ศรัทธา วัฒนธรรม | พงษ์ศักดิ์ หงษ์เจริญศรี | อรัญญาเกษมสุข, อิศรานุวัฒน์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011 ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาหอกลั่นแยกลำดับส่วนต้นแบบเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากน้ำมันดิบที่ได้จากการกลั่นสลายชีวมวลด้วยกระบวนการไพโรไลซิส.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1). Checked out (1).

4. Study on genetic diversity of Phlai = การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไพล / Ittirit Ungvichian...[et al.]

โดย Chaidaroon, Somnuk | Ruangwatcharaporn, Jamlongluk | Supatanakul, Winai | Ungvichian, Ittirit | จำลองลักษณ์ เรืองวัชราภรณ์ | สมนึก ชัยดรุณ | วินัย สุพัฒนกุล | อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไพล.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

5. Study on rhizome rot disease resistibility of phlai = ความต้านทานต่อโรคแง่งเน่าของไพลสายพันธุ์ต่างๆ / Ittirit Ungvichian, Somnuk Chaidaroon

โดย Ungvichian, Ittirit | Chaidaroon, Somnuk | Ungvichian, Ittirit | สมนึก ชัยดรุณ | อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: ความต้านทานต่อโรคแง่งเน่าของไพลสายพันธุ์ต่างๆ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

6. Feasibility study on biomass utilisation = การศึกษาความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์จากชีวมวล / Boonnanida Sodha, Suwit Auchariyamet, Sophapan Sunyansanoa

โดย Sodha, Boonnanida | Auchariyamet, Suwit | Boonnanida, Sodha | Sunyansanoa, Sophapan | บุณณนิดา, โสดา | โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ | สุวิทย์ อัจริยะเมต | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์จากชีวมวล.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

7. Development of commercial size vacuum freeze dryer machine = การพัฒนาเครื่องอบแห้งเยือกแข็งสุญญากาศขนาดใหญ่ / Thanit Vairoganawong...[et al.]

โดย Ditson, Lilid | Noungoust, Suphat | Pimpinit, Anan | Pimpinit, Winai | Vairoganawong, Thanit | ลิฤทธิ์ ดิษฐสอน | สุพัฒน์ นวลโกฏ | พิมพพินิจ, วินัย | อนันต์ พิมพินิจ | ธนิสร์ วัยโรจนวงศ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องอบแห้งเยือกแข็งสุญญากาศขนาดใหญ่.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

8. Characteristics of soils and their management for Phlai's yield improvement = การศึกษาลักษณะดินและการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตไพล / Winai Supstsnakul...[et al.]

โดย Boonfak, Chaiwat | Chindachi, Rewat | Reak-am, Ubol | Sittichoketram, Krich | Supstsnakul, Winai | Thubthimthed, Sirinan | Ungvichian, Ittirit | เรวัตร จินดาเจี่ย | รัตนศิริ จิวานนท์ | ศิรินันท์ ทับทิมเทศ | บุญฟัก, ชัยวัตร | อุบล ฤกษ์อ่ำ | สิทธิโชคธรรม, กริช | วินัย สุพัฒนกุล | อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาลักษณะดินและการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตไพล.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

9. Research and development of health drink products with antioxidants = การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือเครื่องดื่มเสริมสุขภาพต้านอนุมูลอิสระ / Wimonsri Phanthanapratet...[et al.]

โดย Intasunan, Rujira | Klungsupaya, Prapaipat | Maison, Prapaisri | Panasiriwattanakul, Sajeevarin | Phanthanapretet, Wimomsri | Pratheepthinthong, Supoj | Trangwacharakul, Srisak | ประไพศรี ไม้สนธิ์ | ประไพภัทร คลังทรัพย์ | ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล | ปนศิริวัฒนกุล, ศจีวรินทร์ | สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง | วิมลศรี พรรธนประเทศ | อินทสุนันท์, รุจิรา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือเครื่องดื่มเสริมสุขภาพต้านอนุมูลอิสระ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

10. Development of 3-chamber controllable temperature and humidity storage for testing of finished product = พัฒนาตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์แบบ 3 ช่อง / Thanit Vairojanawong...[et al.]

โดย Ditson, Lilid | Noungod, Suphot | Pimpinij, Anan | Pimpinij, Winai | Roddeng, Songkiat | Satiendee, Saichon | Tammasat, Ekachai | Tantiwiwat, Yutthana | Vairojanawong, Thanit | เสถียรดี, สายชน | ลิฤทธิ์ ดิษฐสอน | ยุทธนา ตันติวิวัฒน์ | ธรรมสถิตย์, เอกชัย | สุพัฒน์ นวลโกฏ | วินัย พิมพินิจ | อนันต์ พิมพินิจ | ทรงเกียรติ รอดแดง | ธนิสร์ วัยโรจนวงศ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: พัฒนาตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์แบบ 3 ช่อง.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

11. Development of packaging for health beverage = การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ / สุพจน์ ประทีบถิ่นทอง...[et al.]

โดย Bussakorn Praditniyakul | Sakkhee Sansupa | Siriwan Tangsangprateep | Supoj Pratheepthinthong | บุษกร ประดิษฐนิยกูล | ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป | สักขี แสนสุภา | สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1). Checked out (1).

12. Safety studies of Jatropha seed products = การศึกษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากเมล็ดสบู่ดำ / Chuleratana Banchonglikitkul...[et al.]

โดย Amonrat Khayungarnnawee | Chuleratana Banchonglikitkul | Parkpoom Siriarchavatana | Sareeya Reunpathanaphong | Sarunya Laovitthayanggoon | Tuanta Sematong | Yoothana Thanmongkol | เตือนตา เสมาทอง | ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล | ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา | ยุทธนา ฐานมงคล | ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูล | สรียา เรืองพัฒนพงศ์ | อมรรัตน์ ขยันการนาวี | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากเมล็ดสบู่ดำ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

13. Producing liquid fuel from organic waste under high pressure and temperature conditions = การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะอินทรีย์ภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูง / ธเนศ อุทิศธรรม...[และคนอื่นๆ]

โดย Manoo Boonsae | Pathomporn Pulsawad | Sophon Prohmsuwan | Thanes Utistham | Wirachai Soontornrangson | โสภณ พรหมสุวรรณ | ธเนศ อุทิศธรรม | ปฐมพร พูลสวัสดิ์ | มะนู บุญแสร์ | วีรชัย สุนทรรังสรรค์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะอินทรีย์ภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูง.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

14. Development of prototype for biodiesel production from Jatropha = การพัฒนาเครื่องต้นแบบไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ / Thanita Sonthisawate...[et al.]

โดย Amornrat Suemanotham | Chanakan Asasutjarit | Kasidid Asumpinpong | Nattawee Teerananont | Pichai Wonghan | Piyanan Sreesiri | Thanita Sonthisawate | Thepparait Kunhanont | Vishnu Panphan | Yoothana Thanmongkol | เทพฤทธิ์ กัณหานนท์ | กษิดิศ อสัมภิณพงศ์ | ชนากานต์ อาษาสุจริต | ธนิตา สนธิเศวต | นัฐวี ตีรณานนท์ | ปิยนันท์ ศรีศิริ | พิชัย วงศ์หาญ | ยุทธนา ฐานมงคล | วิษณุ ปั้นพันธุ์ | อมรรัตน์ สื่อมโนธรรม | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องต้นแบบไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1). Checked out (1).

15. Isolation of microorganism for hydrogen production from food wastes = การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์สำหรับการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากขยะเศษอาหาร / Patthanant Natpinit, Preecha Ploypatarapinyo, Rewadee Anuwattana

โดย Natpinit, Patthanant | Anuwattana, Rewadee | Ploypatarapinyo, Preecha | นาถพินิจ, พัทธนันท์ | ปรีชา พลอยภัทรภิญโญ | เรวดี อนุวัฒนา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์สำหรับการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากขยะเศษอาหาร.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

16. Technology transfer of the production of maraceae nectar tamarind nectar and dehydrated guava = การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำชาเขียวใบหม่อนรสมะนาวและน้ำมะขามพร้อมดื่มและฝรั่งเแช่อิ่มอบแห้ง / Inthrawut Chatket...[et al.]

โดย Asa, Narongdej | Banjongsinsiri, Panida | Bunyaphak, Poonnapha | Chatket, Inthrawut | Eiamwat, Jirawat | Srinorakutara, Pornpattra | Srissawas, Suwanna | จิระวัฒน์ เอี่ยมวัฒน์ | อินทราวุธ ฉัตรเกษ | ปนิดา บรรจงสินศิริ | ปุณณภา บุญยะภักดิ์ | พรภัทรา ศรีนรคุตร | สุวรรณา ศรีสวัสดิ์ | ณรงค์เดช อาษา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำชาเขียวใบหม่อนรสมะนาวและน้ำมะขามพร้อมดื่มและฝรั่งเแช่อิ่มอบแห้ง.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

17. Research and development in postharvest for alternatives to sulfur dioxide fumigation of longan and lychee for export = การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อทดแทนการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมการส่งออกลำไยและลิ้นจี่ / Sodsri Neamprem...[et al.]

โดย Busarakam, Kanungnid | Chatwong, Wannapa | Neamprem, Sodsri | Pattanavibul, Siriphong | Phromtong, Chana | Suwanagul, Anawat | สดศรี เนียมเปรม | ชาติวงษ์, วรรณภา | คนึงนิจ บุศราคำ | ชนะ พรหมทอง | ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ | อนวัช สุวรรณกุล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อทดแทนการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมการส่งออกลำไยและลิ้นจี่.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

18. The study of continuous wastewater treatment and the completely use biogas and composting = การวิจัยการบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องและการใช้ประโยชน์ของก๊าซชีวภาพและปุ๋ยหมักแบบครบวงจร / ...[et al.]

โดย Angkhana Ketkeaw | Annop Chatamra | Kannitha Krongthamchat | Nuttawoot Boonliam | Pattacharee Jaiaun | Savitree Chaiwiset | Somchai Dararat | Spol Boonman | Tavesak Homdokmi | โสภณ บุญมั่น | กาญนิถา ครองธรรมชาติ | ณัฐวุฒิ บุญเลี่ยม | ทวีศักดิ์ หอมดอกไม้ | พัทจารี ใจอุ่น | สมชาย ดารารัตน์ | สาวิตรี ชัยวิเศษ | อรรณพ จาฏามระ | อังคณา เกตุแก้ว | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยการบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องและการใช้ประโยชน์ของก๊าซชีวภาพและปุ๋ยหมักแบบครบวงจร.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

19. Development of deep freezer machine = การพัฒนาเครื่องทำความเย็นอุณหภูมิต่ำมาก / Thanit Vairojanawong...[et al.]

โดย Chanonmuang, Phuvasa | Inthachai, Siriluck | Noungod, Suphat | Pimpinij, Winai | Tantiwiwat, Yutthana | Tunchutchawarn, Songrit | Vairojanawong, Thanit | ภูวษา ชานนท์เมือง | ทรงฤทธิ์ ตันชัชวาล | ยุทธนา ตันติวิวัฒน์ | สุพัฒน์ นวลโกฏ | วินัย พิมพินิจ | ธนิสร์ วัยโรจนวงศ์ | ศิริลักษณ์ อินทะใจ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องทำความเย็นอุณหภูมิต่ำมาก.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

20. Utilized conservation of raw material plants for research and development on cosmeceutical products from medicinal plants = การสำรวจการใช้พืชวัตถุดิบเพื่อการวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากพืชสมุนไพร / Tanes teachasean ...[et al.]

โดย Anun, Vathakan | Chaiwattananont, Rungthip | Laohakul, Kulnatee | Sirirat, Pitcha | Teachasean, Tanes | ธเนส เตชะเสน | กุลนที เลาหะกุล | รุ่งทิพย์ ชัยวัฒนานนท์ | ศิริรัตน์, พิชชา | อนันต์, เวธการ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

เลขเรียกหนังสือ: Cosmeceuticals ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจการใช้พืชวัตถุดิบเพื่อการวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากพืชสมุนไพร.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300