ผลการค้นหาของคุณมี 8 จากทั้งหมด 51205 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. แปลงทดลองสาธิตวัสดุปรับปรุงดินจากสาหร่าย : รายงานการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินจากสาหร่าย / อาภารัตน์ มหาขันธ์, โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ, สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์

โดย อาภารัตน์ มหาขันธ์ | โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ | สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

2. Demonstration plot of soil conditioner from algae : 1. Efficacy testing of algal soil conditioner on vegetables using grower's cultivation plots = แปลงทดลองสาธิตวัสดุปรับปรุงดินจากสาหร่าย : การทดลองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินจากสาหร่ายในแปลงพืชผักสวนครัวของเกษตรกร / Aparat Mahakhant...[et al.]

โดย Artjariyasripong, Suparp | Khantasopa, Suphansa | Kumyont, Arnont | Mahakhant, Aparat | Morpan, Charoenchai | สุพรรษา ขันธโสภา | อานนท์ คำยนต์ | อาภารัตน์ มหาขันธ์ | เจริญไชย หมอปาน | สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2010ชื่อเรื่องอื่น: แปลงทดลองสาธิตวัสดุปรับปรุงดินจากสาหร่าย : การทดลองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินจากสาหร่ายในแปลงพืชผักสวนครัวของเกษตรกร.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1). Special Status (1).

3. Development of thermoelectric materials = การพัฒนาสารเทอร์โมอิเล็กทริก / Chutima Eamchotchawalit...[et al.]

โดย Busabok, Chumphol | Daungdaw, Saengdoen | Eamchotchawalit, Chutima | Kanchanasuttha, Sittichai | Keawprak, Nittaya | Laoaoyporn, Pracha | Lao-ubol, Supranee | ประชา เหล่าอวยพร | สุปราณี เหล่าอุบล | ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต | นิตยา แก้วแพรก | สิทธิชัย กาญจนสุทธา | แสงเดือน ดวงดาว | ชุมพล บุษบก | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2010ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาสารเทอร์โมอิเล็กทริก.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

4. Research and development of bio-fumigant to control postharvest diseases and insects of tropical fruits = การวิจัยและพัฒนา Bio-fumigant เพื่อควบคุมโรคและแมลงในผลไม้สดหลังการเก็บเกี่ยว / Kanungnid Busarakam...[et al.]

โดย Busarakam, Kanungnid | Chatanon, Lawan | Kongchinda, Papitchaya | Neamprem, Sodsri | Pemvaree, Supatra | Suwanagul, Anawat | สดศรี เนียมเปรม | สุพัตรา เปี่ยมวารี | ปพิชญา กองจินดา | ลาวัลย์ ชตานนท์ | บุษราคำ, คนึงนิจ | อนวัช สุวรรณกุล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนา Bio-fumigant เพื่อควบคุมโรคและแมลงในผลไม้สดหลังการเก็บเกี่ยว.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

5. Research and development of technology for zeolite production from iron industrial waste in lab scale = การวิจัยและพัฒนาการผลิตซีโอไลต์จากของเสียอุตสาหกรรมผลิตเหล็กในระดับห้องปฏิบัติการ / Rewadee Anuwattana...[et al.]

โดย Anuwattana, Rewadee | Chouichom, Seksak | Ditkaew, Thitirat | Grdpratoom, Sawaeng | Natpinit, Patthanant | Ploypattarapinyo, Preecha | Roddeang, Songkiat | Suppinunt, Tawee | แสวง เกิดประทุม | เศกศักดิ์ เชยชม | ปรีชา ดิษฐเสถียร | นาถพินิจ, พัทธนันท์ | ปรีชา พลอยภัทรภิญโญ | ทรงเกียรติ รอดแดง | สัปปิน้นท์, ทวี | เรวดี อนุวัฒนา | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาการผลิตซีโอไลต์จากของเสียอุตสาหกรรมผลิตเหล็กในระดับห้องปฏิบัติการ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1). Checked out (1).

6. Research and development on flea-free and anti-inflammatory pet products from phlai oil = วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บ หมัด และต้านการอักเสบสำหรับสัตว์เลี้ยงจากน้ำมันไพล / Chuleartana Banchonglikitkul...[et al.]

โดย Banchonglikitkul, Chuleratana | Jiwanon, Rattanasiri | Khayangarnnawee, Amonrat | Phatvej, Wipaporn | Rek-am, Ubon | Tantrawong, Arkachai | อมรรัตน์ ขยันการนาวี | รัตนศิริ จิวานนท์ | อรรคชัย ตันตราวงศ์ | ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล | วิภาพร พัฒน์เวช | อุบล ฤกษ์อ่ำ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2010ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บ หมัด และต้านการอักเสบสำหรับสัตว์เลี้ยงจากน้ำมันไพล.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

7. Development of live attenuated vaccine to prevent Salmonella infection in broilers and layers = การวิจัยและพัฒนาวัคซีนเชื้อเป็นเพื่อป้องกันการติดเชื้อแซลโมเนลลาในไก่เนื้อและไก่ไข่ / Department of Biosciences, Thailand Institute of Scientific and Technological Research...[et al.]

โดย Department of Livestock Veterinary Biologics Assay Division | Department of Medical Science Laboratory Animal Center, National Institute of Health | Sahafarm Co. Ltd Technical Service Division | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Business Research Division.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2010ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาวัคซีนเชื้อเป็นเพื่อป้องกันการติดเชื้อแซลโมเนลลาในไก่เนื้อและไก่ไข่.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

8. Development of carotene recovery from palm oil and palm oil biodiesel = การพัฒนากระบวนการสกัดสารแคโรทีนจากน้ำมันปาล์มดิบและไบโอดีเซล เพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมไบโอดีเซล / Peesamai Jenvanitpanijakul...[et al.]

โดย Jenvanitpanjakul, Peesamai | Pattanasupong, Anchana | Sitthisam-ang, Damrongchai | Wachirasiri, Kulrapat | Wanlapa, Sorada | Wongmongkol, Nuntiya | พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล | อัญชนา พัฒนสุพงษ์ | นันทิญา วงษ์มงคล | กุลรภัส วชิรศิริ | โศรดา วัลภา | ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2010ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนากระบวนการสกัดสารแคโรทีนจากน้ำมันปาล์มดิบและไบโอดีเซล เพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมไบโอดีเซล.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300