ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 51205 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The propriety of installation of the PAFC with CH4 fermentation system from biomass into the resort of the Phi Phi Don Island for the application enlargement of the 100 kW PAFC in Thailand= การสำรวจความเหมาะสมของการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงฟอสฟอริกแอซิดและระบบผลิตก๊าซมีเทนจากชีวมวลในรีสอร์ตที่ตั้งอยู่บนเกาะพีพีดอน / Wirachai Soontornrangson, Thanes Utistham

โดย Soontornrangson, Wirachai | Utistham, Thanes | วีรชัย สุนทรรังสรรค์ | ธเนศ อุทิศธรรม | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2009ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจความเหมาะสมของการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงฟอสฟอริกแอซิดและระบบผลิตก๊าซมีเทนจากชีวมวลในรีสอร์ตที่ตั้งอยู่บนเกาะพีพีดอน.สามารถยืมได้: No items available

2. Survey of the propriety of installation for the PAFC with the system of biomass utilization into the resort of the Phi Phi Don Island for the application enlargement of the 100 kW PAFC in Thailand = การสำรวจศักยภาพของการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของรีสอร์ต และน้ำเสียของชุมชนบนเกาะพีพีดอน น้ำเสียของโรงหีบน้ำมันปาล์ม จังหวัดกระบี่ และพื้นที่ฝังกลบขยะเทศบาล จังหวัดภูเก็ต / Wirachai Soontornrangson, Thanes Utistham, Prapun Piyakuldumrong

โดย Soontornrangson, Wirachai | Piyakuldumrong, Prapun | Utistham, Thanes | ประพันธ์ ปิยะกุลดำรง | วีรชัย สุนทรรังสรรค์ | ธเนศ อุทิศธรรม | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2009ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจศักยภาพของการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของรีสอร์ต และน้ำเสียของชุมชนบนเกาะพีพีดอน น้ำเสียของโรงหีบน้ำมันปาล์ม จังหวัดกระบี่ และพื้นที่ฝังกลบขยะเทศบาล จังหวัดภูเก็ต.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

3. Development of continuous passive motion knee machine = การพัฒนาเครื่องงอเข่าเพื่อกายภาพบำบัด / Chutima Eamchotchawalit...[et al.]

โดย Eamchotchawalit, Chutima | Jeerapan, Chalermchai | Kanchanasutha, Sitthichai | Lao-Auyporn, Pracha | ประชา เหล่าอวยพร | ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต | สิทธิชัย กาญจนสุธา | เฉลิมชัย จีระพันธุ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2009ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องงอเข่าเพื่อกายภาพบำบัด.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

4. Research and development on gasification and pyrolysis technologies = การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันและไพโรไลซิส / Soontornrangson, Wirachai...[et al.]

โดย Prapun Piyakuldumrong | Sophon Prohmsuwan | Thanes Utistham | Thanes Utistham | Wirachai Soontornrangson | โสภณ พรหมสุวรรณ | ธเนศ อุทิศธรรม | ประพันธ์ ปิยะกุลดำรง | มนู บุญแสร์ | วีรชัย สุนทรรังสรรค์ | ศิริพงษ์ ปั้นดา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2009ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันและไพโรไลซิส.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

5. The propriety of installation of the PAFC with the system of CH4 fermentation from biomass into the resort of the Phi Phi Don Island / Wirachai Soontornrangson, Thanes Utistham

โดย Soontornrangson, Wirachai | Utistham, Thanes.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2009สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

6. Determination of cyanide in Thai herbs and the use of cyanogenic plants as insecticide = การตรวจปริมาณไซยาไนด์ในพืชสมุนไพรและการใช้พืชที่มีไซยาไนด์เป็นสารกำจัดแมลง / Paramee Pengprecha...[et al.]

โดย Chobset, Vimonvan | Hoykaew, Pilawan | Junvee Fortune, Thippya | Meesuk, Weranut | Pengprecha, Paramee | Plangsangmas, Luxsamee | ปารมี เพ็งปรีชา | จุลหวี ฟอร์จูน, ทิพยา | ชอบเสร็จ, วิมลวรรณ | ปลั่งแสงมาศ, ลักษมี | มีสุข, วีรณัฐ | ห้อยแก้ว, พิลาวรรณ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2009ชื่อเรื่องอื่น: การตรวจปริมาณไซยาไนด์ในพืชสมุนไพรและการใช้พืชที่มีไซยาไนด์เป็นสารกำจัดแมลง.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300