ผลการค้นหาของคุณมี 51 จากทั้งหมด 51206 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Development of value added products from rambutan : Fermented- and rambutan cider = การพัฒนาเพิ่มมูลค่าเงาะในรูปน้ำส้มสายชูหมักและน้ำส้มสายชูพร้อมดื่ม / Lawan Chatanon...[et al.]

โดย Banjongsinsiri, Panida | Banyaphak, Poonapha | Chatanon, Lawan | Laohakul, Kulnatee | Moonmungmee, Somporn | Palakawong Na Ayudthaya, Susakul | Pathomyothin, Wiwat | Trangwacharakul, Srisak | กุลนที เลาหะกุล | ลาวัลย์ ชตานนท์ | ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล | ปนิดา บรรจงสินศิริ | ปุณณภา บุญยะภักดิ์ | วิวัธน์ ปฐมโยธิน | สุสกุล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | สมพร มูลมั่งมี | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2513ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเพิ่มมูลค่าเงาะในรูปน้ำส้มสายชูหมักและน้ำส้มสายชูพร้อมดื่ม.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

2. Properties changes and shelf-life of crispy seaweed in flexible films = การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและอายุการเก็บรักษาของสาหร่าย / Bussakorn praditniyakul...[et al.]

โดย Damchan, Jiraporn | Deesakul, Wisanee | Praditniyakul, Bussakorn | Pratheepthinthong, Supoj | Rattanathawornkiti, Wichit | Sansupa, Sakkhee | Tungsangprateep, Siriwan | สักขี แสนสุภา | จิราภรณ์ ดำจันทร์ | ดีสกุล, วินะนี | ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป | บุษกร ประดิษฐนิยกูล | สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง | รัตนถาวรกิตติ, วิจิตร | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและอายุการเก็บรักษาของสาหร่าย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

3. Development of hydroponics cultivating set for small and medium enterprise scales = การพัฒนาชุดปลูกพืชไร้ดินระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / Sayam Sinsawat...[et al.]

โดย Lipa, Jarunee | Pothisawad, Prathan | Sapchit, Tanu | Singtho, Siritham | Sinsawat, Sayam | Thamapan, Priwan | Visutthipat, Rachain | ประธาน โพธิสวัสดิ์ | ไพรวัลย์ ถามะพันธ์ | ทรัพย์ชิด, ธนู | จารุณี ลิภา | ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ | ศิริธรรม สิงห์โต | สยาม สินสวัสดิ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาชุดปลูกพืชไร้ดินระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1). Checked out (1).

4. Feasibility of investment on growing the hygiene vegetable by hydroponic method = การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของการผลิตพืชผักสุขภาพด้วยระบบการปลูกพืชไร้ดิน / Tanes Tachasaen ...[et al.]

โดย Ansap, Natthapat | Monggronkao, Preeyaluk | Tachasaen, Tanes | Thaikamon, Manasnanta | ธเนส เตชะเสน | มนัสนันท์ ไทยกมล | มังกรแก้ว, ปรีญาลักษณ์ | อั้นทรัพย์, ณัฐฐพัชร์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของการผลิตพืชผักสุขภาพด้วยระบบการปลูกพืชไร้ดิน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2). Checked out (1).

5. Accessible utilization of rare and extinguishable medicinal plants = ศึกษาลู่ทางการใช้ประโยชน์สมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ / Buppachart Potduang...[et al.]

โดย Benmart, Yaowaluck | Chongsiriroeg, Chanchai | Giwanon, Rattanasiri | Kajsongkram, Tanwarat | Limsiriwong, Pongsatorn | Meeploy, Maneerat | Phatvej, Wipaporn | Potduang, Buppachart | Thisayakorn, Krittiya | เบ็ญมาศ, เยาวลักษณ์ | ธัญวรัตน์ กาจสงคราม | จงสิริฤกษ์, ชาญชัย | รัตนศิริ จิวานนท์ | กฤติยา ทิสยากร | บุปผาชาติ พตด้วง | วิภาพร พัฒน์เวช | มณีรัตน์ มีพลอย | พงศธร หลิมศิริวงษ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: ศึกษาลู่ทางการใช้ประโยชน์สมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

6. Research and development on production systems of medicinal plants as qualified raw materials for cosmeceutical's products = วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง / Sayan Tanpanich...[et al.]

โดย Chindachia, Rewat | Kawilaves, Prayut | Keawdoung, Montree | Neamprem, Sodsri | Piemvaree, Supatra | Tanpanich, Sayan | Wongsasjanan, Surasit | สดศรี เนียมเปรม | สุพัตรา เปี่ยมวารี | มนตรี แก้วดวง | ประยุทธ กาวิละเวส | เรวัตร จินดาเจี่ย | สายันต์ ตันพานิช | สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

7. Production of medicinal plants for adaptogen = การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีฤทธิ์ปรับสมดุลร่างกาย / Piya Chalermglin...[et al.]

โดย Chalermglin, Piya | Kengkarj, Patcharin | Phiriyaphattharakit, Anan | Srithongkuland, Jirapan | พัชรินทร์ เก่งกาจ | ปิยะ เฉลิ่มกลิ่น | อนันต์ พิริยะภัทรกิจ | จิรพันธ์ ศรีทองกุล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีฤทธิ์ปรับสมดุลร่างกาย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (3).

8. Research and development on cosmeceutical from medicinal mushroom for skin tonic : (common split gill, Schizophyllum commune fr.) = วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากเห็ดสมุนไพรสำหรับการบำรุงผิว / Chana Phromtongl...[et al.]

โดย Ahmadi Pirshahid, Pattra | Artjariyasripong, Suparp | Arunpairojana, Vullapa | Chatanon, Lawan | Hemthanon, Thongchai | Laovitthayanggoon, Sarunya | Nakakeaw, Sawai | Neamprame, Sodsri | Phromtong, Chana | Saleephon, Arpaporn | ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร | ลาวัลย์ ชตานนท์ | ชนะ พรหมทอง | วัลลภา อรุณไพโรจน์ | ภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด | สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากเห็ดสมุนไพรสำหรับการบำรุงผิว.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

9. Development of agricultural cultivation of some medicinal plant for adaptogenic products = การพัฒนาการเขตกรรมพืชวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทปรับสมดุล / Winai Supatanakul, Siripen Jarikasem

โดย Supatanakul, Winai | Jarikasem, Siripen | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาการเขตกรรมพืชวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทปรับสมดุล.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

10. Development of catalytic materials for tar reduction = การพัฒนาสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อลดปริมาณน้ำมันดิน / Borisut Chantrawongphisal...[et al.]

โดย Chaisawat, Arunee | Chantrawongphaisal, Borisut | Hongcharoensri, Phongsak | Junsod, Apichat | Thapnui, Pravit | Watanatham, Satta | Wongharn, Phichai | ประวิทย์ เทพนุ้ย | บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล | อภิชาต จันสดิ | อรุณี ชัยสวัสดิ์ | พิชัย วงศ์หาญ | ศรัทธา วัฒนธรรม | พงษ์ศักดิ์ หงษ์เจริญศรี | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อลดปริมาณน้ำมันดิน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

11. Research and development of bio-extract for feed plant cultivation in dairy cow farming = การวิจัยและพัฒนาสารสกัดชีวภาพเพื่อการผลิตพืชอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงโคนม / ...[et al.]

โดย Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาสารสกัดชีวภาพเพื่อการผลิตพืชอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงโคนม.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

12. Research and development of high nutrition = การวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชไร้ดินโภชนาการสูง / Siritham Singhtho...[et al.]

โดย Klongkarnngan, Supart | Meeploi, Sutthirak | Photisawat, Ratsamee | Photosawat, Prathan | Sapchit, Thanu | Singhtho, Siritham | Sinsawat, Sayam | Visutthipat, Rachain | ประธาน โพธิสวัสดิ์ | รัศมี โพธิสวัสดิ์ | สุภัทร์ คล่องการงาน | ไพรวัลย์ ถามะพันธ์ | ธนู ทรัพย์ชิต | สุทธิรักษ์ มีพลอย | ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ | ศิริธรรม สิงห์โต | สยาม สินสวัสดิ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชไร้ดินโภชนาการสูง.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

13. Research and development on vaginal douche from phlai (Zingiber montanum (Koenig) Link ex. Dietr. = วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาอนามัยสำหรับสตรีจากสมุนไพรไพล Pattra Ahmadi Pirshahid...[et al.]

โดย Ahmadi Pirshahid, Pattra | Khayungarnnawee, Amonrat | Kheuynok, Vichein | Phatvej, Wipaporn | Rerk-am, Ubon | Reungpatthanapong, Sareeya | Sematong, Tuanta | Suntorntanasat, Taweesak | Wannisson, Bhusita | วิเชียร เขยนอก | สรียา เรืองพัฒนพงศ์ | เตือนตา เสมาทอง | อมรรัตน์ ขยันการนาวี | วิภาพร พัฒน์เวช | อุบล ฤกษ์อ่ำ | ภูษิตา วรรณิสสร | ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์ | ภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาอนามัยสำหรับสตรีจากสมุนไพรไพล.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

14. Pre-feasibility study and product testing on product of anti-oxidant = การศึกษาผลความเปนไปได้ของโครงการทดสอบและทดลองตลาดผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ / Prapisri Maisont, Manasnanta Thaikamon, Waraphon Maneechamras

โดย Maisont, Prapisri | Maneechamras, Waraphon | Thaikamon, Manasnanta | มนัสนันท์ ไทยกมล | ประไพศรี ไม้สนธิ์ | มณีจำรัส, วราภรณ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาผลความเป็นไปได้ของโครงการทดสอบและทดลองตลาดผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

15. Research and development postharvest technology of mushrooms : fresh and dry state = การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดสดและเห็ดแห้ง / Supatra Piamvaree...[et al.]

โดย Jamjumroon, Soravit | Piamvaree, Supatra | Sartpech, Chitta | Sasomsup, Wantana | Sungkarn, Surivipa | Vierasthiean, Sawitree | สุพัตรา เปี่ยมวารี | สรวิศ แจ่มจำรูญ | สาวิตรี วีระเสถียร | วันทนา สะสมทรัพย์ | สุริวิภา สังขาร | จิตตา สาตร์เพ็ชร์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดสดและเห็ดแห้ง.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available Checked out (2).

16. Development of technology for bio-hydrogen production by UASB system = พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอไฮโดรเจนโดยใช้ระบบยูเอเอสบี / Patthanant Natpinit...[et al.]

โดย Anuwattana, Rewadee | Natpinit, Patthanant | Ploypatarapinyo, Preecha | Sappinunt, Tawee | นาถพินิจ, พัทธนันท์ | ปรีชา พลอยภัทรภิญโญ | ทวี สัปปินันท์ | เรวดี อนุวัฒนา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอไฮโดรเจนโดยใช้ระบบยูเอเอสบี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

17. Study on properties and performance of multi-layer flexible packaging for moisture sensitive food products = การศึกษาคุณสมบัติและการใช้งานบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวหลายชั้น (multi-layer flexible packaging) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไวต่อความชื้น / Pattra maneesin...[et al.]

โดย Anannukul, Phaisak | Areerachakul, Thanyakorn | Chohoithong, Pollawat | Maneesin, Pattra | Rattanathawornkiti, Wichit | Seeguppha, Chawee | Wangchanachai, Gansuda | ชูหอยทอง, พลวัฒน์ | พัชทรา มณีสินธุ์ | วิจิตร รัตนถาวรกิติ | กัลย์สุดา วังชนะชัย | ฉวี สีบุบผา | ไพศักดิ์ อนันต์นุกูล | อารีรัชชกุล, ธันยกร | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาคุณสมบัติและการใช้งานบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวหลายชั้น (multi-layer flexible packaging) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไวต่อความชื้น.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

18. Design of standard drawing for wastewater treatment and renewable energy recovery system for cattle farm and the economic feasibility study = การศึกษาออกแบบมาตรฐานสำหรับระบบบำบัดของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์และผลิตพลังงานทดแทนตามขนาดฟาร์มและความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ / Somchai Dararat...[et al.]

โดย Boonman, Sopol | Bunliam, Nuttawoot | Chatamra, Annop | Dararat, Somchai | Homdokmi, Taweesak | Jaiaun, Pattacharee | Krongthamchart, Kannitha | พัทจารี ใจอุ่น | กาญนิถา ครองธรรมชาติ | จาฎามระ, อรรณพ | สมชาย ดารารัตน์ | ณัฐวุฒิ บุญเลี่ยม | โสภณ บุญมั่น | ทวีศักดิ์ หอมดอกไม้ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาออกแบบมาตรฐานสำหรับระบบบำบัดของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์และผลิตพลังงานทดแทนตามขนาดฟาร์มและความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

19. Development of health sweetener from grains and natural raw materials= การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวัตถุดิบธรรมชาติ / Sayam Sinsawat...[et al.]

โดย Khuenlom, Rasamee | Klongkarngan, Supart | Lipha, Charunee | Meeploy, Suthirak | Photisawat, Phathan | Sapchit, Thanu | Singhto, Siritham | Sinsawat, Sayam | Sue-ake, Kilita | Visutthipat, Pariyada | Visutthipat, Rachain | รัศมี เขื่อนล้อม | เสือเอก, กิลิตา | ประธาน โพธิสวัสดิ์ | สุภัทร์ คล่องการงาน | ธนู ทรัพย์ชิต | สุทธิรักษ์ มีพลอย | จารุณี ลิภา | ปริยะดา วิสุทธิแพทย์ | ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ | ศิริธรรม สิงห์โต | สยาม สินสวัสดิ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวัตถุดิบธรรมชาติ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (3).

20. Development of quality control method in postharvest of fresh mushrooms = การพัฒนากรรมวิธีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเห็ดภายหลังการเก็บเกี่ยว / Sodsi Neamprem...[et al.]

โดย Chanapan, Supavadee | Kamoltham, Montinee | Lamsub, Kusol | Neamprem, Sodsri | Phromtong, Chana | Thanakitwanitkul, Jutinat | สดศรี เนียมเปรม | กุศล เอี่ยมทรัพย์ | มนฑิณี กมลธรรม | สุภาวดี ชนะพาล | ธนกิจวนิชกุล, จุติณัฏฐ์ | ชนะ พรหมทอง | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนากรรมวิธีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเห็ดภายหลังการเก็บเกี่ยว.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (3).

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300