ผลการค้นหาของคุณมี 51 จากทั้งหมด 51206 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. Biological control of postharvest diseases of tropical fruits : Phase II Product development for marketing research = การควบคุมและกำจัดโรคเน่าของผลไม้เขตร้อนหลังการเก็บเกี่ยวดัวยชีววิธี : ระยะที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทดลองตลาด / Anawat Suwanagul...[et al.]

โดย Busarakam, Kanungnid | Pattanavibul, Siripong | Suwanagul, Anawat | Waeon, Patcharee | แหวนอ่อน, พัชรี | คนึงนิจ บุศราคำ | ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ | อนวัช สุวรรณกุล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การควบคุมและกำจัดโรคเน่าของผลไม้เขตร้อนหลังการเก็บเกี่ยวดัวยชีววิธี : ระยะที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทดลองตลาด.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

42. Development of packaging for healthy food products from mushrooms = การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ด / Siriwan tungsangprateep...[et al.]

โดย Damchan, Jiraporn | Photjanataree, Penchom | Rattanatawornkiti, Wichit | Sansupa, Sakkhee | Tungsangprateep, Siriwan | สักขี แสนสุภา | จิราภรณ์ ดำจันทร์ | ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป | พจนธารี, เพ็ญโฉม | วิจิตร รัตนถาวรกิติ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ด.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

43. Research and development to correct low produces quality limitation of fresh fruit and vegetable for export = การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเพื่อแก้ไขข้อจำกัดในเรื่องคุณภาพผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก / Anawat Suwanagul...[et al.]

โดย Anawat Suwanagul | Apinya Wisutiamonkul | Borworn Tontiworachai | Maneerat Meeploy | Montinee Kamoltham | Rujira Deewatthanawong | Sodsri Neamprem | Supavadee Chanapan | บวร ตันติวรชัย | มณีรัตน์ มีพลอย | มนฑิณี กมลธรรม | รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ | สดศรี เนียมเปรม | สุภาวดี ชนะพาล | อนวัช สุวรรณกุล | อภิญญา วิสุทธิอมรกุล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเพื่อแก้ไขข้อจำกัดในเรื่องคุณภาพผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

44. Research and development on probiotic for swine production = การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร / Bundit Fungsin...[et al.]

โดย Artjariyasripong, Suparp | Buaban, Wanaluk | Chatanon, Lawan | Fungsin, Bundit | Kerdprathum, Saman | Poonsiri, Chantara | Saman, Premsuda | Srichuai, Aphinan | สมาน เกิดประทุม | ลาวัลย์ ชตานนท์ | วรรณลักษณ์ บัวบาน | บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ | ฉันทรา พูนศิริ | อภินันท์ ศรีช่วย | เปรมสุดา สมาน | สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

45. Research and development of nutraceutical product for brain alimentation and memory improvement from green leafy vegetables = การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนาภัณฑ์เพื่อบำรุงสมองและเสริมสร้างความจำจากสารสกัดผักใบเขียว / Krittiya Thisayakorn...[et al.]

โดย Banchonglikitkul, Chuleratana | Giwanon, Rattanasiri | Kardsongkarm, Tunwarat | Khoeynaok, Vichein | Laovitthayanggoon, Sarunya | Limsiriwong, Pongsatorn | Nakakaew, Sawai | Reungpatthanapong, Sareeya | Semathong, Tuanta | Siriarchavattana, Parkpoom | Thisayakorn, Charus | Thisayakorn, Krittiya | วิเชียร เขยนอก | สรียา เรืองพัฒนพงษ์ | เตือนตา เสมาทอง | ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร | ธัญวรัตน์ กาจสงคราม | รัตนศิริ จิวานนท์ | กฤติยา ทิสยากร | จรัส ทิสยากร | ไสว นาคาแก้ว | ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล | พงศธร หลิมศิริวงษ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนาภัณฑ์เพื่อบำรุงสมองและเสริมสร้างความจำจากสารสกัดผักใบเขียว.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

46. Research and development on biodiesel production from algae = วิจัยพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่าย / Chanakan Asasutjarit...[et al.]

โดย Asasutjarit, Chanakan | Asumpinpong, Kasidid | Sonthisawate, Thanita | Sreesiri, Piyanan | Teerananont, Nattawee | นัฐวี ตีรณานนท์ | ปิยนันท์ ศรีศิริ | สนธิเศวต, ธนิดา | อสัมภินพงศ์, กษิดิศ | ชนากานต์ อาษาสุจริต | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่าย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

47. Pharmaceuticals for health from natural vitamins produced from microorganisms = เภสัชโภชนาภัณฑ์เพื่อเสริมสุขภาพจากวิตามินธรรมชาติที่ผลิตจากจุลินทรีย์ / Bundit Fungsin...[et al.]

โดย Artjariyasripong, Suparp | Buaban, Wanaluk | Chatanon, Lawan | Fungsin, Bundit | Gradpratum, Samarn | Phoonsiri, Chantara | Srichoiy, Apinun | สมาน เกิดประทุม | ลาวัลย์ ชตานนท์ | วรรณลักษณ์ บัวบาน | บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ | ฉันทรา พูนศิริ | อภินันท์ ศรีช่วย | สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: เภสัชโภชนาภัณฑ์เพื่อเสริมสุขภาพจากวิตามินธรรมชาติที่ผลิตจากจุลินทรีย์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

48. Study of rice powder efficacy in treatment with acute diarrhea = การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าวผงผสมเกลือแร่ในผู้ป่วยโรคท้องร่วงเฉียบพลัน / Srisak Trangwacharakul...[et al.]

โดย Aue-u-lan, Kwanta | Intarakhao, Sukkrawan | Phantanaprates, Wimonsri | Sritipsukho, Paskorn | Trangwacharakul, Srisak | เอื้ออุฬาร, ขวัญตา | ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล | วิมลศรี พรรธนประเทศ | ศรีทิพย์สุโข, ภาสกร | อินทรขาว, ศุกระวรรณ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าวผงผสมเกลือแร่ในผู้ป่วยโรคท้องร่วงเฉียบพลัน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

49. Research and development on spore-forming probiotic for swine production = การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในรูปสปอร์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรอย่างยั่งยืน / Bhusita Wannissorn...[et al.]

โดย Buaban, Wannaluk | Chaiyawan, Neungnut | Kerd-Prathum, Saman | Kravenkij, Kularb | Niwasabutra, Kanidta | Palkawong-Na Ayudthaya, Susakul | Phapugranghul, Pongsathon | Phoonsiri, Chantara | Sirisatta, Sophon | Taveeteptaikul, Punnathorn | Vachiraroj, Nattapon | Wannissorn, Bhusita | สมาน เกิดประทุม | ไชยวรรณ์, หนึ่งนุช | กระเวนกิจ, กุหลาบ | ปัณณธร ทวีเทพไทกุล | ขนิษฐา นิวาศะบุตร | วรรณลักษณ์ บัวบาน | พงศธร ประภักรางกูล | สุสกุล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | ฉันทรา พูนศิริ | ณัฐพล วชิรโรจน์ | ภูษิตา วรรณิสสร | โสภณ สิริศรัทธา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในรูปสปอร์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรอย่างยั่งยืน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

50. Research and development of adaptogenic product from Ocimum species = วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับสมดุลจากพืชตระกูลกะเพรา Sirinan Thubthimthed...[et al.]

โดย Arunpairojana, Vullapa | Kajsongkram, Tanwarat | Khayungarnnawee, Amonrat | Khoeynok, Wichein | Laovitthayanggoon, Sarunya | Nakakaew, Sawai | Reungpatthanaphong, Sareeya | Sematong, Tuanta | Tangsti, Sinn | Thisayakorn, Charus | Thisayakorn, Krittiya | Thubthimthed, Sirinan | Thupachareon, Wiyada | วิเชียร เขยนอก | สรียา เรืองพัฒนพงศ์ | เตือนตา เสมาทอง | ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร | ธัญวรัตน์ กาจสงคราม | อมรรัตน์ ขยันการนาวี | สิน ตั้งสถิรภักดี | ศิรินันท์ ทับทิมเทศ | วิยดา ทัพเจริญ | กฤติยา ทิสยากร | จรัส ทิสยากร | ไสว นาคาแก้ว | วัลลภา อรุณไพโรจน์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับสมดุลจากพืชตระกูลกะเพรา.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

51. The development of prototype for the production of healthy foods from mushroom = การพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเห็ด Samphan Srisuriyawong...[et al.]

โดย Chankamma, Noppamas | Insurun, Nathsacha | Nuenyai, Torsak | Promjan, Weerayuth | Sittisumang, Dumrongchai | Srisuriyawong, Samphan | นพมาศ จารย์คำมา | ต่อศักดิ์ นวลใย | วีรยุทธ พรหมจันทร์ | สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ | ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ | อินชูรัญ, ณัฐศชา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2013ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเห็ด.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300