ผลการค้นหาของคุณมี 8 จากทั้งหมด 51206 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Crispy mushroom product development from grey and oyster mushroom = การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแผ่นกรอบจากเห็ดภูฐานและเห็ดฮังการี / Panida Banjongsinsiri...[et al.]

โดย Anakate, Anchan | Banjongsinsiri, Panida | Lekhavat, Supaporn | Noojuy, Nowwapan | Pasakawee, Krittalak | Pleurotus ostreatus | Srimongkoluk, Ubolwanna | Taksima, Takunrat | สุภาภรณ์ เลขวัต | ถกลรัตน์ ทักษิมา | ปนิดา บรรจงสินศิริ | กฤตลักษณ์ ปะสะกวี | อุบลวรรณา ศรีมงคลลักษณ์ | เนาวพันธ์ หนูจุ้ย | อัญชัญ อาณาเขตร์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2014ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแผ่นกรอบจากเห็ดภูฐานและเห็ดฮังการี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

2. Transfer of phyto-pesticides technology = การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สารออกฤทธิ์จากพืชเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช / Cholticha Niwaspragit...[et al.]

โดย Dangkong, Warin | Kawilaves, Prayut | Keawdoung, Mongtree | Munyanont, Maitree | Niwaspragit, Cholticha | Wongsasjanan, Surasit | มนตรี แก้วดวง | ประยุทธ กาวิละเวส | ชลธิชา นิวาสประกฤติ | ไมตรี มัณยานนท์ | สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2014ชื่อเรื่องอื่น: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สารออกฤทธิ์จากพืชเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

3. Research and development on prebiotic for swine production = การวิจัยและพัฒนาการใช้สารพรีไบโอติกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร / Premsuda Saman...[et al.]

โดย Artjariyasripong, Suparp | Buaban, Wannaluk | Chaiongkarn, Achara | Chatanon, Lawan | Fungsin, Bundit | Moonmangmee, Somporn | Poonsiri, Chantra | Saman, Premsuda | อัจฉรา ไชยองค์การ | ลาวัลย์ ชตานนท์ | วรรณลักษณ์ บัวบาน | บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ | ฉันทรา พูนศิริ | สมพร มูลมั่งมี | เปรมสุดา สมาน | สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2014ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาการใช้สารพรีไบโอติกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

4. The development of the healthy drink product for metabolism and weight control = การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุขภาพเพื่อการเผาผลาญพลังงาน และควบคุมน้ำหนัก / Panida Banjongsinsiri...[et al.]

โดย Anaket, Anchun | Banjongsinsiri, Panida | Noojuy, Nowwapan | Pasakawee, Krittalak | Pispan, Supaporn | ปนิดา บรรจงสินศิริ | กฤตลักษณ์ ปะสะกวี | สุภาภรณ์ พิศพันธ์ | เนาวพันธ์ หนูจุ้ย | อัญชัญ อาณาเขตร์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2014ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุขภาพเพื่อการเผาผลาญพลังงาน และควบคุมน้ำหนัก.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

5. Development on seasoning sauces from mushroom = การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรุงรสจากเห็ด / Premsuda Saman...[et al.]

โดย Anakate, Anchan | Banjongsinsiri, Panida | Lekawat, Supaporn | Noojuy, Nowwapan | Pasakawee, Krittalak | Srimongkoluk, Ubolwanna | Taksima, Takunrat | สุภาภรณ์ เลขวัต | ถกลรัตน์ ทักษิมา | ปนิดา บรรจงสินศิริ | กฤตลักษณ์ ปะสะกวี | อุบลวรรณา ศรีมงคลลักษณ์ | เนาวพันธ์ หนูจุ้ย | อัญชัญ อาณาเขตร์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2014ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรุงรสจากเห็ด.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

6. Study and research on insulation casting from agricultural waste fiber = การวิจัยและพัฒนาการขึ้นรูปฉนวนจากเส้นใยวัสดุเหลือทิ้ง / Romanie Wungdeheethum...[et al.]

โดย Charoenponpithak, Prasong | Jirasuwan, Chunsa | Phromsuwan, Sophon | Soonthornrangson, Wirachai | Thepkhun, Panida | Utistham, Thanes | Wattanathum, Sattha | Wungdheethum, Romanie | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2014ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาการขึ้นรูปฉนวนจากเส้นใยวัสดุเหลือทิ้ง.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

7. Development of construction technology for interlocking block building = การพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารบล็อกประสาน วว./ Ongarj Nualplod...[et al.]

โดย Chutima Eamchotchawalit | Nutjuta Nakthippawan | Ongarj Nualplod | Orapin Kwansri | Pichit Janbunjong | Suwatchai Thongnoi | Wasana Khongwong | Winai Wongwanaworawit | Wutinai Kokkamhaeng | ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต | ณัฐจุฑา นาคทิพวรรณ | พิชิต เจนบรรจง | วาสนา ฆ้องวงศ์ | วินัย วงศ์วนวรวิทย์ | วุฒินัย กกกำแหง | สุวัฒน์ชัย ทองน้อย | องอาจ นวลปลอด | อรพิน ขวัญศรี | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2014ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารบล็อกประสาน วว..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

8. Development of a cardiotonic nutraceutical product from combination of herbs = พัฒนาผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนาภัณฑ์บำรุงหัวใจจากพืชสมุนไพรรวม Chuleratana Banchonglikitkul...[et al.]

โดย Banchonglikitkul, Chuleratana | Giwanon, Rattanasiri | Khayungarnnawee, Amonrat | Laovitthayanggoon, Sarunya | Nakakeaw, Sawai | Reungpatthanaphong, Sareeya | Sematong, Tuanta | Soradech, Sitthipong | Thisayakorn, Charus | สรียา เรืองพัฒนพงศ์ | เตือนตา เสมาทอง | ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร | อมรรัตน์ ขยันการนาวี | รัตนศิริ จิวานนท์ | จรัส ทิสยากร | ไสว นาคาแก้ว | ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล | สิทธิพงศ์ สรเดช | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2014ชื่อเรื่องอื่น: พัฒนาผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนาภัณฑ์บำรุงหัวใจจากพืชสมุนไพรรวม.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300