Alphabetical search

Search

 <<    1  2  3  4  5  ...  836    >>

Results 41 to 60 of 16707

Title Author Call No. Edition Date of publication
14th Report 2004-2005 : / Kyoto University 2005
15 ปี... พัฒนางาน บริการด้วยใจ กระทรวงแรงงาน 2551
150 ปี ชาร์ลส์ ดาร์วิน วิวัฒนาการของสัตว์และพืช โดยความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
16 ปี แรงงานไทยสู้วิกฤต เศรษฐกิจพอเพียง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
17 ปี กรมการจัดหางาน คำไหนคำนั้น ก้าวไปด้วยกัน สานฝันแรงงานไทย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 2553
17 เครื่องมือนักคิด (ฉบับปรับปรุงใหม่) = 17 Problem solving devices (revised edition) / วันรัตน์ จันทกิจ; บรรณาธิการ, นพเก้า ศิริไพบูลย์, สุกัญญา ติรวุฒิพร วันรัตน์ จันทกิจ 658.5 จนท พิมพ์ครั้งที่ 7 2551
2 ปี สึนามิ กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = 2 Years after tsunami : restoration of Thailand's natural resources and environment สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2549
2-Propanol Translated by Japanese Standards Association 1993
2, 3ไดโบรโมโพรพานอล = 2,3-Dibromo-1-propanol สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 2548
2, 4, 3', 5'-Tetrahydroxystilbene as reinforcing agent for tannin formaldehyde adhesives / Yaacov Amiel, Bernard Ph. Esselink, Evelyn Boonmeeprasert Amiel, Yaacov 1969
2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก แอซิด (2,4-ดี) = 2,4-Dichlorophynoxyacetic acid (2,4-D) / สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 2553
2,4,6-Tribromophenol and other simple brominated phenols
20 ปัญหาที่พบบ่อยในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Landfill-Q20) / กรมควบคุมมลพิษ 2550
20 ปี กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 2553
20 วิธีพัฒนาการบริการเหนือชั้น = Twenty ways to improve customer service / ลอยด์ ซี. ฟินช์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ ลอยด์ ซี. ฟินช์ 658.818 ฟนช 2547
200 ธุรกิจนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของคนไทย : เปิดโลกนวัตกรรมไทย เล่ม 3 / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 6.001.76(593) สนก 2552
200 เคล็ดลับเก่ง Excel : สุดยอดกลเม็ดเคล็ดลับที่คุณจะเก่ง Excel ได้เร็วเกินคาด 2545
2000 Conferenceon Precision Electromagnetic Measurements Digest, 14-19 May, Sydney, Australia/ National Measurement Laboratory National Facility (NML-NF) 2000
2000 ISTA resource book / International Safe Transit Association REF 058.7:621.798 I5 2000
2001 - 2002 TAPPI membership directory / Technical Association of the Pulp and Paper Industry REF 058.7:676 T4 2002
2001/2002 TAPPI Technical Information Papers : corrugated containers/ Technical Association of the Pulp and Paper Industry (TAPPI) 676.01:621.798 T4 2001
2001/2002 TAPPI Technical Information Papers : pulping and paper pr oduction/ Technical Association of the Pulp and Paper Industry (TAPPI) 676.01:621.798 T4 2001
2003 IFPRI publications includes 2003-2004 annual report essay International Food Policy Research Institute 2004
2004 TPPIA directory / Thai Pulp and Paper Industries Association REF 058.7:676 T4 2004
2005-2006 TAPPI technical information papers TAPPI TAPPI 2005
2006 - 2007 TAPPI test methods Technical Association of the Paper Industry 2006
225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ / สำนักผังเมือง 959.3 สนก 2552
25 หลักคิด เป็นเด็กจบใหม่ให้นายยอมรับ เป็นลูกน้องให้ก้าวหน้าเติบโต / ทสึเนะโอะ ซาซากิ ; ผู้แปล อาสยา แก้วพาณิช ทสึเนะโอะ ซาซากิ 159.922 ซซก 2558
2nd Culture Collection curator's Meeting and ANMR/TISTR Joint Workkshop on Culture Collection Techniques, Bangkok , Thailand, December 2 - 4, 1996/ Organized by Bangkok MIRCEN, Thailand Institute of Scientific and Technological Research, Japan Collection of Microorganisms, The Institute of Physical and Chemical Research, National Institute of Environmental Studies 578.085 C8 1996
300 สมุนไพรที่คนไทยควรรู้จัก เล่ม 2/ รวบรวมโดย หมอสมุนไพรพื้นบ้าน 615.322:633.88 สมร 2544
36 ผลไม้สมุนไพรไทย/ เตโชดม ภัทรศัย; เตโชดม ภัทรศัย 615.322:634.1/.7 ภทร 2543
369 กรอบแนวความคิดเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข / กิตติ บุนนาค กิตติ บุนนาค 159.955:316.728 บนน 2551
5 G เพื่อการพัฒนาคุณภาพ / โทโมโซ โกบาตะ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] โทโมโซ โกบาตะ 65.018 กบต พิมพ์ครั้งที่ 2 2542
5 ส ง่ายนิดเดียว (70 กลยุทธ์ ความรู้ เทคนิค และเคล็ดลับในการทำ 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ) / ชิเงคาสึ ยาสุดะ; แปลและเรียบเรียงโดย นิยม ดีสวัสดิ์มงคล ชิเงคาสึ ยาสุดะ 65.018 ยสด พิมพ์ครั้งที่ 8 2550
5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
50 ปัญหาสุดฮิต ชีวิตคนทำงาน / ธีระชัย เชมนะสิริ และ ปรีชา วุฒิการณ์ ธีระชัย เชมนะสิริ 658.3:331.101.262 ชมน พิมพ์ครั้งที่ 2 2547
50 วิธีแต่งบ้านรับโลกร้อน / สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 2550
50 เคล็ดลับเก่ง Photoshop : เรียนลัดรู้ลึก 50 เทคนิคการสร้างและแต่งภาพด้วยโปรแกรมมืออาชีพ 2546
51 วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย / อิวะตะ มัตสึโอะ ; ผู้แปล ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ อิวะตะ มัตสึโอะ 65.012.5 มตส 2555
52 เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะ = The little book of talent / แดเนียล คอยล์ ; พรเลิศ อิฐฐ์, ผู้แปล ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, บรรณาธิการ แดเนียล คอยล์ 658.3 คอย 2556
6 คำถามงานวิจัย ปาล์มน้ำมันใน ม.อ. ปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมัน : การวิจัยครบวงจรที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 634.614 มหว 2553
60 ปี อุทกวิทยา กรมชลประทาน / สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน 06.091:556 กรม 2550
60 เคล็ด [ไม่] ลับ up ผลงาน / ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต 658.3:159.92 อรว 2558
7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 2553
72 ปี รัฐบาลไทย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2547
72 พรรษามหาราชินี ธนาคารสมองร่วมพัฒนาประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 061.23 สนก 2547
84 พรรษามหาราชา ตามรอยพระบาท ศาสตร์แห่งดิน / กรมพัฒนาที่ดิน 929.7(593).017:711.1 กรม 2554
A compendium of official notes and usage/ Department of Technical and Economic Cooperation 651.7 D4 2000
A - Z encyclopedia of garden plants The Royal Horticultural Society; editor-in-Chief, Christopher Brickell REF 635.9:03 T5 1996
A baseline study of water quality of Saigon river in Vietnam/ To Van Truong Truong, To Van T 627.15:628.394(593) T7 1985
A brief review of the paint industry in Thailand/ Norman L. Wake, B. PH. Esselink Wake, Norman L 1969
A brief review of the Thai kenaf mill industry/ Chien Chu..[et al.] 1968
A brief survey of the vegetable oils industry in Thailand / Sorat Sangsan-anan, Metz Tungkhasarani, Sachee Piyapongse Sangsan-anan, Sorat 1973
A buyer's guide to Thai gems and jewellery/ John Hoskin Hoskin, John REF 671.12(026) H6 1988
A changing climate for energy from waste? : Final report for friends of the earth / Dominic Hogg Hogg, Dominic 2006
A check list of fishes caught during the trawl surveys in the Gulf of Thailand and off the east coast of the Malay Peninsula / Thosaporn Wongratana Wongratana, Thosaporn 1968
A checklist of the trees, shrubs, herbs, and climbers of Myanmar/ W. John Kress ... [et al.] REF 581.92(591) C3
A chemical and ethnopharmalogical study on Phyllanthus emblica (Euphorbiaceae) Jari Olavi Summanen Summanen, Jari Olavi 1999
A chemical loop approach for methanol reforming Stefano Cocchi Cocchi, Stefano 2012
A comparative study of activated carbons from coconut shell, palmyra palm meat and cashew nut shell = การศึกษาเปรียบเทียบถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว, เนื้อเมล็ดตาลโตนดและเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ / Phasuk, Kongchatree...[et al.] 1992
 <<    1  2  3  4  5  ...  836    >>
    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300